Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

     2017 metų spalio 27 dieną Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijoje vyko susitikimas su buvusiu mūsų mokyklos fizikos bei matematikos mokytoju, filatelistų bei šachmatininkų ugdytoju, humoreskų kūrėju, vienu iš Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (LPS) Seirijų iniciatyvinės grupės iniciatorių ir įkūrėjų Antanu Rimša. Susitikimuose dalyvavo 5 – 6 ir 8 – Ig klasių mokiniai.
    
Gerbiamas mūsų svečias pasakojo apie gyvenime nuveiktus darbus, svarbius įvykius, žmones, su kuriais bendravo, bei  suvažiavimus, kuriuose buvo priimami Lietuvai svarbūs sprendimai. Sąjūdiečiai puoselėjo mūsų šalies kultūrą, organizavo renginius, skatino patriotizmą, kovojo už Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą. Kaip ir dauguma patriotiškai nusiteikusių žmonių budėjo prie Lietuvos parlamento. Sąjūdžio  idėjos buvo skleidžiamos ir Seirijuose. Mes tegalime didžiuotis savo krašte turėdami tokių asmenybių kaip gerbiamas mokytojas Antanas Rimša.
    
Šis susitikimas buvo ne tik įdomus, bet ir labai prasmingas, nes mes, jauni žmonės, turėjome galimybę pasisemti išminties ir gyvenimiškos patirties iš daug gero tiek Seirijų kraštui, tiek Lietuvai nuveikusio žmogaus.

Nerijus Staniūnas, Ia g klasė