Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

     Adventas - laikas, kada žiemos nykumas žada viltį – sugrįžtančią saulę, laikas, kada ramybėje ir gerume krikščioniškas pasaulis laukia užgimstančio Kūdikėlio Jėzaus. Šis laikas mums primena, kad žmogaus egzistencijai reikalingas ir dvasinis augimas. Šiuo laikotarpiu norisi dalintis gerumu, širdžių šiluma su savo artimaisiais ir šalia esančiais. 
     Lapkričio 25 dieną mūsų gimnazijoje  vyko Advento popietė Gerumu sušildyk", kurioje dalyvavo ketvirtokai su savo tėveliais. Ketvirtokai puošė Advento vainiką, giedojo, skaitė eiles.  Visi pasižadėjo džiaugsmingai laukdami Šv. Kalėdų pabūti geresniais, pabūti švelnesniais, kad Kūdikėlis Jėzus galėtų užgimti kiekvieno širdyje.
     Advento popietė ištirpo kaip žvakė. Ji  turėjo teigimą emocinį užtaisą: į namus šios šiltos ir jaukios popietės dalyviai skirstėsi lydimi gražaus pasibuvimo džiaugsmo, gavę gerų emocijų.
     Papuoštą Advento vainiką su keturiomis žvakėmis mokiniai  su mokytoja padėjo gimnazijos perėjime, kur kiekvieną Advento pirmadienį  bus uždegama vis nauja žvakė,  kad visi kartu pajustume artėjančių šv. Kalėdų dvasią.
     Džiugu, kad Advento metu vyksta tokia prasminga veikla, padedanti suvokti tikrąją Kalėdų prasmę, neatitrūkstant nuo mūsų šaknų, tęsiant tradicijas. Prieš išsiskirdami palinkėjome vieni kitiems  Kalėdų stebuklų išsipildymo.

Tikybos mokytoja