Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

Atmintis gyva, nes liudija. Sausio 13-ąjai skirtas vaizdo filmas 

Kviečiame pasižiūrėti kokius darbus atliko mūsų mokiniai Integruoto muzikos, dailės ir technologijų pamokų ciklo metu

Nuo gruodžio 16 d. ugdymas Lazdijų r. Seirijų A.Žmuidzinavičiaus gimnazijoje organizuojamas taip:
1. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas vykdomas, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.
2.  1-4 klasių  mokiniams  atostogos paskelbtos nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki  2021m. sausio 3 d.
3. Pradinis ugdymas pasibaigus mokinių atostogoms nuo 2021 m. sausio 4 d. vykdomas nuotoliniu būdu.
4. Priešmokyklinio, 5-8 ir I g – IV g klasių mokinių ugdymas gruodžio 16 - gruodžio 22 d. organizuojamas nuotoliniu būdu.
5.  Atostogos 5-8 ir I g – IV g klasių mokiniams skelbiamos 2020 m. gruodžio 23 d. –2021 m. sausio 5 d., priešmokyklinio ugdymo grupei - 2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 10 d.
6. Neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas. Vaikai, kuriems atostogos prasidėjo 2020 m. gruodžio 14 d., gali mokytis pagal neformaliojo švietimo programas (Meno mokykloje ir Sporto centre) nuotoliniu būdu.
7. Švietimo pagalba teikiama laikantis visų tuo metu galiojančių reikalavimų.
8. Stabdomi individualūs ir grupiniai fizinio aktyvumo užsiėmimai sporto salėje.
9. Visos kontaktinės veiklos (susirinkimai, pasitarimai) vykdomos užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus reikalavimus karantino metu, tokiu pat būdu, kokiu vykdoma veikla gimnazijoje arba teikiama nuotoliniu būdu.
10. Vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais bei valstybės ar savivaldybės lygio rekomendacijomis ir atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją, gimnazija gali priimti sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo visoje mokykloje, atskirose klasėse ar grupėse.
11. Apie visus pasikeitimus gimnazija nedelsiant informuos mokinių tėvus.

 Žurnale „Reitingai“ mūsų gimnazijos vardas paminėtas tarp pažangiausių Lietuvos mokyklų. Skaitykite plačiau...

 Gruodžio 11 d., mūsų gimnazijai Švietimo, mokslo ir sporto ministerija perdavė naują geltonąjį M2 klasės „Mercedes-Benz“ Sprinter markės autobusą, skirtą vežioti mokiniams į mokyklą ir atgal bei į edukacinius užsiėmimus. Skaitykite plačiau...

Mokinių, tėvų (globėjų), mokytojų dėmesiui,
Nuo gruodžio 9 d. ugdymas Lazdijų r. Seirijų A.Žmuidzinavičiaus gimnazijoje organizuojamas taip:
1. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas vykdomas, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.
2. Priešmokyklinio, 1-4 mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu gruodžio 9 - gruodžio 11 d.
3. 5-8 ir I g – IV g klasių mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu gruodžio 9 - gruodžio 22 d.
4. Neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas.
5. Mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą, atostogos skelbiamos nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d.

Pamokų laikas
1 p. 8.00 – 8.45
2 p. 8.55 – 9.40
3 p. 9.50 – 10.35
4 p. 10.45 – 11.30
Pietų pertrauka 11.30 – 12.00
5 p. 12.00 – 12.45
6 p. 12.55 – 13.40
7 p. 13.50 – 14.35

MOKINIŲ, TĖVŲ IR MOKYTOJŲ DĖMESIUI
Lapkričio 9-27 d. Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijoje ugdymas organizuojamas:
1. Ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis (1-4 kl.) ugdymas ir švietimo pagalba teikiama gimnazijoje kontaktiniu būdu.
2. Pagrindinis ir vidurinis (5-4g kl.) ugdymas ir švietimo pagalba teikiama nuotoliniu būdu.
3. Neformalusis švietimas vykdomas nuotoliniu būdu.
4. 5 ir I g kl. mokiniai dalyvaus elektroniniame nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime:
5 kl.
lapkričio 10 d. – skaitymo (teksto suvokimo) testas,
lapkričio 11 d. – pasaulio pažinimo testas,
lapkričio 12 d. – matematikos testas.
I g kl.
lapkričio 17 d. – matematikos testas,
lapkričio 18 d. – gamtos mokslų testas,
lapkričio 19 d. – skaitymo (teksto suvokimo) testas,
lapkričio 20 d. – socialinių mokslų testas.
Mokiniai testus atliks namuose. Daugiau informacijos apie testavimus ir jų organizavimą bus pateikta Mano dienyne.

Gimnazijos bendruomenės dėmesiui!     

Informuojame, kad įvedus karantiną nuo lapkričio 9 dienos įprastu būdu ir toliau ugdysis ikimokyklinukai, priešmokyklinė grupė ir 1 - 4 klasių mokiniai.
5-IVg klasių mokiniai mokysis nuotoliniu būdu. Jeigu iškiltų problemų dėl IT priemonių, prašome kreiptis į klasių auklėtojus, kurie padės jas spręsti.
Apie visas naujienas ir pasikeitimus informuosime per dienyną.
Taip pat siūlome susipažinti su Lietuvos Respublikos vyriausybės pateikta informacija ir laikytis nurodymų.
https://lrv.lt/lt/naujienos/su-covid-19-susije-ribojimai-informacija-atnaujinta-2020-m-lapkricio-4-d 

Penktadienį, spalio 23 d., vyko mokinių mokomųjų bendrovių mugė. Skaitykite plačiau...

 Spalio 23 dieną, prieš pat mokinių atostogas, minėjome dailininko Antano Žmuidzinavičiaus 144-ąsias gimimo metines. Skaitykite plačiau... 

Spalio 21 dieną gimnazijos sodas pasipildė naujais medeliais. Skaitykite plačiau...

2020-10-17 vyko Alytaus šaulių rinktinės šaudymo varžybos. Vyresniųjų šauliukų komanda užėmė II vietą. Skaitykite plačiau...

   Spalio 6 dieną gimnazijos jaunieji šauliai dalyvavo Adolfo Ramanausko-Vanago paminklo atidengimo iškilmėse. Skaitykite plačiau...

2020 metų spalio 1 dieną vyko Lazdijų rajono moksleivių lengvosios atletikos kroso varžybos. Skaitykite plačiau...

Rugsėjo 25 dieną gimnazijos abiturientės lankėsi Vilniaus universitete. Skaitykite plačiau...

Rugsėjo 11 dieną pirmokus aplankė bendruomenės pareigūnė Renata Ribinskienė. Skaitykite plačiau...

Sukurta bendravimo platforma atskirų klasių gimnazistams. Skaitykite plačiau...

Rugpjūčio 17-21 d. vyko tęstinė stovykla, orientuota į smalsų, gabų mokinį, kuris domisi gamta, istorija. Stovyklos aprašymas