Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

2020-2021 m. m. II pusmetis

Artėjant mokslo metams, labai svarbu ne tik būsimiems pirmokams, pradinukams, bet ir paaugliams padėti pasiruošti mokyklai. Ypač tai aktualu po nuotolinio mokymosi, nes nemažai vaikų ir paauglių gali jausti nerimą dėl grįžimo į klases.  Skaitykite plačiau...

Šią vasarą vyko mokinių stovykla „Tyrinėdamas mokausi ir atrandu 4“ 2021. Skaitykite plačiau...

Liepos 20-26 dienomis Veisiejų technologijos ir verslo mokykloje vyko tarptautinės verslumo stovyklos Interreg V–A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projekto „Partnerystė. Verslumas. Veiksmas“ veiklos.. Skaitykite plačiau...

     Birželio 14 – 15 d. mūsų gimnazija minėjo Gedulo ir vilties dieną. Ta proga istorijos mokytoja Laima Bielevičienė trumpai apžvelgė 1941 m. tomis dienomis visose Baltijos šalyse vykusius įvykius. Masiniai žmonių trėmimai,  kuriuos vykdė Sovietų Sąjunga Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, paliko skaudžią žaizdą kiekvieno tai patyrusio atmintyje ir gyvenime. Šios dienos simboliu vizualizacijai buvo pasirinktas Gyvybės medis. Mokytoja A. Urbonavičienė trumpai pristatė gyvybės medžio simbolių ir puošybos elementų reikšmę lietuvių tautosakoje ir mene, o mokytoja E. Eimanavičienė pateikė trumpą užduotį: nupiešti atviruką su Gyvybės medžio simboliu arba sukurti instaliaciją su Gyvybės medžiu iš gamtinių medžiagų. Pasigrožėkite mokinių darbais.

Gegužės 21 dieną nuskambėjo paskutinis skambutis. Pasigrožėkime...

Mūsų gimnazijos 6 kl. mokiniai, pakviesti lietuvių klb. ir lit. mokytojos V. Urbonaitės, gegužės pradžioje dalyvavo Lietuvių kalbos dienoms skirtame mini projekte  ,,-iausia namų bibliotekos knyga“. Skaitykite plačiau...

Balandžio 29 d. gimnazijos mokiniai jungėsi į netradicinę nuotolinę pamoką, kurią vedė Vilniuje įsikūrusios spaustuvės „Petro ofsetas“ direktorė Kamilė Kalibataitė. Skaitykite plačiau...

Lazdijų savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos 1 klasėje nuo balandžio 23 d. iki gegužės 4 d. imtinai įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas.
Dėl to nurodytu laikotarpiu mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.
Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytais atvejais kreipkitės į SODRĄ dėl ligos išmokos skyrimo. Dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo – į šeimos gydytoją.

Balandžio 7 dieną Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijoje pagal projekto „Kokybės krepšelis“ parengtą mokyklos veiklos tobulinimo planą buvo suorganizuotas mokytojų mini forumas „Skaitmeninių mokymo priemonių panaudojimas pamokose ir įtaka ugdymo(si) kokybei“. Skaitykite plačiau...

      Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijoje ugdymas organizuojamas nuo kovo 22 d.:

  1. Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas vykdomas, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srauto valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.
    Pastaba. Ikimokyklinukų tėvams, įtėviams, globėjams, atstovams pagal įstatymą, galintiems užtikrinti vaikų priežiūrą namuose, rekomenduojama karantino laikotarpiu nevesti jų į gimnaziją.
    2. Pradinis (1-4 kl.) ugdymas vykdomas ir švietimo pagalba teikiama mišriu būdu (pagal grafiką), užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srauto valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. 1-4 kl. mokinių ugdymosi  grafikas: 

Nuo kovo 22 d. iki 26 d.

1, 2 kl.

Kontaktiniu būdu mokykloje

3, 4 kl.

Nuotoliniu būdu

 

Nuo kovo 29 d. iki balandžio 2 d.

1, 2 kl.

Nuotoliniu būdu

3, 4 kl.

Kontaktiniu būdu mokykloje

  3. Pagrindinis ugdymas (5-IIg kl.) ir švietimo pagalba teikiama nuotoliniu būdu.
  4. Neformalusis švietimas vykdomas nuotoliniu būdu.
  5. IV g klasės mokiniams kontaktinis konsultavimas vyks pagal atskirą grafiką.

Pastaba. Pasikeitus situacijai, informuosime atskiru pranešimu.

     Mūsų gimnazijos mokiniai rajoniniame „Temidės“ konkurse užėmė I vietą!!!! Kaip tai smagu! Reiškia, jie iškovojo galimybę atstovauti rajoną apskrities lygio konkurse. Linkime sėkmės šauniajai komandai - Augustei Bundzaitei, Augustei Laibinytei, Augustei Juodzevičiūtei, Žilvinui Muliuoliui, Aistei Maselskaitei!!!!
Džiaugiamės Jumis, tikime, kad įdėję dar šiek tiek pastangų, būsite nepralenkiami ir sekančiame etape.
Didžiuojamės Jumis!
Dėkojame vaikus ruošusioms mokytojai Laima B. ir socialinei pedagogei Jūratei J.!

Pirmąją kovo savaitę jau 5 metai verda geografijos aistros ir bandome išsiaiškinti geriausius gimnazijos geografus olimpiadoje ,,Mano gaublys 2021“. Skaitykite plačiau...

Ir mokymas, ir mokymasis nuotoliniu būdu – labai nelengvas darbas. Kviečiame pasižiūrėti, kaip dirba mūsų mokytojai...

Mūsų gimnazijos mokiniai dalyvavo piešinių ir rašinių konkurse „Laisvės karta sako jiems AČIŪ“. Skaitykite plačiau...

Paaiškėjo tradicinio geografijos konkurso Adventur 2021 rezultatai. Skaitykite plačiau...

Vasario 16-osios proga „sužydėjo“ gimnazijos langai