Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

     Lapkričio 17 d. gimnazijoje vyko evakuacijos, kilus gaisrui, pratybos, kurias suorganizuoti padėjo Lazdijų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba  ir Seirijų ugniagesių komanda. Pratybų  metu, pasigirdus signalizacijai, buvo paskambinta pagalbos telefonu 112 ir iš gimnazijos pastato, laikantis evakuacijos planų nurodymų, buvo evakuoti visi mokiniai ir darbuotojai.
     Gimnazijos vidiniame kieme ugniagesiai praktiškai parodė, kaip tinkamai naudotis gesintuvu. Ir mokiniai, ir mokytojai taip pat pabandė užgesinti gaisrą, pasimokė, kaip naudotis gaisro gesinimo žarnomis. Šios pratybos buvo naudingos ne tik mokiniams, bet ir mokytojams.
     Nuoširdžiai dėkojame Lazdijų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialistams Viktorui Gerasimovui ir Artūrui Talandzevičiui už pagalbą ir pratybų metu suteiktas žinias. Ne vienas mokinys svajoja apie šią atsakingą profesiją ir galimybę tapti ugniagesiu savanoriu. 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Kazimiera Gegužienė