Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

Grįžusios po darbo stebėjimo Lenkijos Bakalarževo mokykloje mokytojos J.Sutkuvienė, Ž.Černiauskienė ir V.Urbonaitė patirtimi ir įspūdžiais pasidalijo su kolegomis. Jos lankydamosi pamokose ir popamokinėje veikloje stebėjo, kaip dėmesingo įsisąmoninimo pratimai yra taikomi praktikoje, tad visa tai pademonstravo susirinkusiems. Buvo pasakojama, kokią tokių pratimų naudą regi kolegos iš kaimyninės šalies mokyklos, ir dalijosi mintimis, kaip tai gali būti pritaikoma mūsų gimnazijoje.

     Pagal programos ,,Erasmus+“ bendrojo ugdymo mobilumo projektą ,,Emocinis raštingumas taip pat svarbus kaip skaitymas ar matematika“ (projekto Nr. 2022-1-LT01-KA122-SCH-000068744) mūsų gimnazijos mokytojos Jūratė Sutkuvienė, Žana Černiauskienė ir Vilija Urbonaitė kovo 20-24 lankėsi Lenkijos Bakalarževo pradinėje mokykloje (joje mokosi mokiniai nuo priešmokyklinio ugdymo iki 8 klasės).
     Ši mokykla ypatinga tuo, jog jau kelerius metus ugdymo procesą derina su dėmesingo įsisąmoninimo lavinimo (mindfulness) praktikomis. Jas pradėjo taikyti matydami, kad šiandieniniai mokiniai turi daug įvairiausių rūpesčių, dažnai jaučia vienatvę, kurią bando užpildyti kompiuteriniais ir telefoniniais žaidimais, maistu, psichotropinėmis medžiagomis ir kitais panašiais dalykais. Tokius mokinius mokyti darosi vis sunkiau. Nereikia pamiršti ir to, jog ir patys mokytojai turi įvairių problemų. Tokiomis aplinkybėmis žmonėms ima stigti empatijos, tampa sunkiau sukoncentruoti dėmesį. Tačiau yra vienas veiksmingas įgūdis, kuris gali padėti pasikeisti – tai dėmesingo įsisąmoninimo lavinimas. Naujausi moksliniai tyrimai skelbia, jog reguliariai praktikuojami dėmesingo įsisąmoninimo pratimai didina gebėjimą susikaupti, gerina atmintį, ugdo gebėjimą užjausti, gerina miego kokybę, stiprina imuninę sistemą ir organizmo gebėjimą atsinaujinti, padeda įgyti atsparumą depresijai. Taigi Bakalarževe kiekvieną pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį sąmoningumo ugdymo veiksmingumu tikintys mokytojai 11 val. 20 min. veda klasėse ir/ar salėje nuo 3 iki 10 minučių trunkančius užsiėmimus pagal iš anksto parengtą scenarijų. Kai yra poreikis, šie pratimai yra atliekami dažniau.
     Projekte dalyvavusios mokytojos stebėjo, kaip visa tai atrodo praktiškai. Patys mažiausieji, ikimokyklinukai, ir į fizinio ugdymo pamokas atėję mokiniai sąmoningumo pratimus atlieka atsigulę, o vyresnieji- sėdėdami suoluose. Po pratimų beveik visi mokiniai nesunkiai įsijungdavo į pamokų veiklas, buvo aktyvūs. Lankytoje mokykloje ne tik pamokų metu labai didelis dėmesys skiriamas kiekvieno emocinei savijautai, bet ir popamokinėje veikloje. Sudarytos palankios sąlygos pasijausti svarbiems, emociškai išsikrauti ir naudingai praleisti laiką. Mokiniai įgauna pasitikėjimo savo rankomis gamindami poilsiui reikalingus baldus, įvairias lentynas, stovus ir kitus mokykloje praverčiančius daiktus. Išlaisvina emocijas grodami ir dainuodami muzikos būrelyje, kurio didelę dalį veiklos pasiūlo patys mokiniai. Stebint jų muzikavimą, matosi vaikų atsipalaidavimas ir mėgavimasis tuo, ką daro. Emocijų išraiškai ir valdymui labai parankus keramikos būrelis. Teigiamų emocijų pliūpsnį padovanojo ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų švenčiamas lygiadienis, pavadintas “Wiosenny Pokaz Mody”. Gandrais, varlytėmis, gėlėmis ir kitais pavasario pranašais virtę vaikai džiaugsmingai puikavosi madų šou, dainavo, šoko ir buvo laimingi. Šių mokinių mokytojos akcentavo, jog tokio amžiaus vaikams akivaizdžiai naudingos sąmoningumo praktikos, po kurių jie noriai išsikalba, o paskui geba susikoncentruoti, tad nebūna sunku juos pakreipti norima linkme.
     Laisvu metu projekto dalyvės keliavo po Bakalarževo apylinkes, lankėsi Suvalkų švietimo centre, kuriame ne tik susipažino, kokios metodinės ir dalykinės pagalbos sulaukia mokytojai, bet atsakydamos į istorinius klausimus interaktyviai pasivaikščiojo po miestą, aplankydamos išskirtinius objektus, perėjo Nykštukų taku. (Beje, švietimo centre laukė ir malonus netikėtumas - už publikacijas Suvalkų švietimo centro svetainėje mokytojai Jūratei Sutkuvienei buvo įteikta padėka.) Neišdildomų įspūdžių paliko ir modernus lenkų poetės, rašytojos, publicistės ir vertėjos Marijos Konopnickos muziejus. Minėtas Nykštukų takas kaip tik ir gimė remiantis šios rašytojos kūryba.
     Viliamės, jog iš kaimyninės šalies kolegų parsivežta patirtis bus ne tik išbandoma mūsų gimnazijoje, bet pamažu atneš ir naudos – emocinis ugdymas padės pasiekti dvasinę pusiausvyrą, kuri prisidės prie geresnių mokymo(si) rezultatų.

Keturi mūsų gimnazijos atstovai – socialinė pedagogė Jūratė Juodzevičienė bei mokytojai Rita Babarskaitė, Jūratė Sutkuvienė ir Gediminas Kanapickas, grįžę iš mokymų Mokytojų Akademijoje Barselonoje, pakvietė savo kolegas į seminarą „Socialinis emocinis ugdymas (SEU) – sėkmės garantas“. Pranešėjai, pasitelkę interaktyvius mokymo(si) metodus, teigė ir praktiškai iliustravo, jog SEU siekia, kad vaikai būtų sąmoningi, rūpestingi, atsakingi, įsitraukę į veiklą ir visą gyvenimą besimokantys, kad kurdami įtraukesnį ir teisingesnį pasaulį kartu siektų savo tikslų. Projekto dalyviai apžvelgė SEU naudą mokiniams, mokytojams, aptarė emocijų atpažinimo ir Roberto Plutchik‘o emocijų rato naudojimo svarbą pamokoje, pateikė pozityvių santykių kaleidoskopą, analizavo šių santykių puoselėjimo galimybes švietime. Be kita ko, kalbėtojai minėjo dėkingumo ugdymo galimybes kuriant pozityvius santykius, nagrinėjo konflikto fenomeną bei konfliktų sprendimo būdus, pasidalijo mintimis, kaip gimnazijoje gali būti pritaikytas mediacijos metodas.
Susidomėjusieji dalijamąją medžiagą gali rasti adresu https://wakelet.com/wake/Ttfm0ht-Gvd8I4aT23xdh .
Nuotraukos mokyt. J.Sutkuvienės.
     Mūsų gimnazijos mokytojai R.Babarskaitė, G.Kanapickas, J.Sutkuvienė (šių eilučių autorė) ir socialinė pedagogė J.Juodzevičienė sausio mėnesio pabaigoje dalyvavo mokymuose „Social Emotional Learning for Sucsessfull, Schools“ (liet. „Socialinis emocinis ugdymas(is) (SEU) – mokyklos sėkmė“) Europos Mokytojų akademijoje Barselonoje, nes gimnazija vykdo programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo mobilumo projektą „Emocinis raštingumas taip pat svarbus kaip skaitymas ar matematika“ (projekto Nr. 2022-1-LT01-KA122-SCH-000068744).
    Į Barseloną vykome, kad giliau suprastume SEU poveikį bei įgyvendinimo būdus, nes manome, jog mokytojai turėtų didesnį dėmesį sutelkti į emocinį vaikų ir savo pačių gyvenimą, kuris konkurencingoje, tik akademinius rezultatus sureikšminančioje švietimo sistemoje dažnai tebeignoruojamas.
    Barselonoje kursai vyko penkias dienas. Trylika dalyvių iš Gruzijos, Kazachstano, Suomijos, Italijos ir Lietuvos emocinio ir socialinio raštingumo keliais žaismingai vedžiojo žavingoji vadovė Marta Mandolini, Europass Teacher Academy lektorė. Mokymuose grakščiai pynėsi teorija su praktika, praturtinta vaidybiniais elementais. Čia mokėmės, koks turėtų būti sąmoningas rytas, kaip mažais žingsneliais kurti laimę, įveikti nerimą ar įsikibus Plutchiko emocijų rato, įvertinti savo ir/ar aplinkinių emocinę būseną. Taip pat mokėmės atpažinti pasyvią, agresyvią, ryžtingą komunikaciją, kaip pozityviai perteikti neigiamą žinutę, nagrinėjome emocinės raiškos būdus, sužinojome, kodėl svarbu mokykloje turėti mediatorius ir kaip juos parengti, dalyvavome sąmoningo, o ne turistinio fotografavimo procese. Dirbome tarptautinėmis grupėmis ir poromis.
     Neišmatuojamos vertės yra bendravimas su kolegomis iš užsienio šalių. Neskaitant užmegztų ryšių, juk ir žinios, kaip sakoma, yra iš pirmų lūpų. Taip subliuško populiarus mitas, jog Suomijoje mokiniams namų darbai neužduodami, o siekis ugdymo subtilybes iš vienos šalies perkelti į kitą dažnai virsta karikatūra...
     Po mokymų(si), aišku, stengėmės kuo daugiau pažinti įspūdingąją Barseloną...
    Į šiuos kursus vykome keturiese, nes vieno 2015 m. atlikto tyrimo rezultatai sako, kad mokyklos tarptautiškumo stiprinimas yra veiksmingesnis, kai organizuojamas ne individualus, bet mokytojų komandos kvalifikacijos tobulinimas. Vienas iš tikslų buvo susipažinus su geriausiais tarptautinės praktikos pavyzdžiais į gimnaziją parvežti žinių bei patirčių emociniam raštingumui gerinti. Savo žiniomis, patirtimi, metodine medžiaga grįžę dalinomės su kolegomis.
   Džiaugiamės, kad esame „Erasmus+“ programos dalyviai, kad galime išgyventi ir apmąstyti skirtingas mokymosi patirtis įvairiose kultūrinėse aplinkose ir tobulindami ugdymo(si) procesą siekti mokinių mokymosi pasiekimų ir emocinio pažinimo pažangos.
Nuotraukos projekto dalyvių.
     15 mūsų gimnazijos MT narių ir trys juos lydinčios mokytojos lapkričio pabaigoje vyko į beveik savaitę trukusį grupinį mobilumą Portugalijoje, nes gimnazija vykdo programos ,,Erasmus +“ bendrojo ugdymo mobilumo projektą ,,Emocinis raštingumas taip pat svarbus kaip skaitymas ar matematika“ (projekto Nr. 2022-1-LT01-KA122-SCH-000068744).
     Po visą dieną dėl nepalankaus oro atidėtų skrydžių trukusios kelionės Seirijai–Varšuva–Lisabona–Portas–Barcelosas seirijiškiai apsigyveno Šiaurės Portugalijoje esančiame Barcelos mieste ir nusiteikė vykdyti įvairias veiklas su Agrupamento de Escolas de Barcelos mokyklos moksleiviais. Tačiau dažnas lietus ir intensyvi tarptautinė minėtos mokyklos veikla kiek pakoregavo planus.
     Pažintis su Portugalija prasidėjo išvyka į Portą: prancūzų, lenkų, turkų, portugalų ir lietuvių moksleiviai buvo suskirstyti į mišrias grupes ir paplaukioję Douro upe leidosi į miesto gilumą. Grupių vadovai – portugalų moksleiviai. Vakare seirijiškiai parašė emocingus atvirlaiškius sau lietuvių arba anglų kalbomis ir kitą dieną juos išsiuntė namo.
     Kitomis dienomis vėl mišrios moksleivių grupės tyrinėjo mokyklą, lygino portugalų ir lietuvių ugdymo įstaigas bei sistemas (nustebino, kad Portugalijoje bendrojo ugdymo mokyklose dėstoma filosofija, o po fizinio lavinimo pamokų kiekvienas mokinys privalo nusiprausti po dušu), gėrėjosi turtinga mokymosi baze. Vienas mūsiškis nesusilaikė nuo replikos: „Mūsų gimnazijoje jaukiau, nes mūsų mažiau.“ (Agrupamento de Escolas de Barcelos mokykloje mokosi 1 600 moksleivių.)
     Vėliau projekto dalyviai lankėsi Barcelos centre esančiame Casa das Mendanhas keramikos muziejuje. Čia aplankę tuo metu eksponuojamas parodas bei išklausę garsaus Portugalijoje gaidžio simboliu tapusią istoriją mūsiškiai kartu su lenkais ir portugalais savo emocijas reiškė ne žodžiais, o piešiniais, kuriamais ant keraminių plytelių.
      Kitą dieną mūsiškiai su šarmingąja portugalų gide moksleive Lara praleido Bragoje, seniausiame Portugalijos mieste. Čia Lara pasakojo apie savo šalies istoriją ir kasdienybės užkulisius, apie kulinariją ir kultūrą, apie savo tarptautines patirtis. Sužavėjo įstabi šio miesto architektūra, ranka pasiekiami citrinmedžių ir mandarinmedžių vaisiai, garsiausias Portugalijos desertas donata.
      Daug nepamirštamų įspūdžių padovanojo ir Viano do Castelo mieste esanti Santuario de Santa Luzia katedra, įsikūrusi ant aukštos kalvos, vaizdingas miesto senamiestis su nuostabiomis siauromis pėsčiųjų juostomis, erdviomis aikštėmis ir daugybe gražių bažnyčių. Sužavėjo ir galimybė apsilankyti Gil Eannes ligoninės laive... To, kas paliko įspūdį, net ir neįmanoma surašyti.
     Paskutinę išvykos dieną mokiniams reikėjo pagal jiems pateiktas žymių portugalų (Fernando Passoa, Christiano Ronaldo ir kt.) citatas sukurti plakatus, juos pristatyti ir kartu apibendrinti savo patirtis Portugalijoje. Šis renginys buvo tikra intelektualinė šventė, nes savo įžvalgomis gimnazistai pranoko lūkesčius. Pabaigoje dar buvo numatomos su projektu susijusios MT veiklos gairės gimnazijoje.
     Kokia išvykos nauda? Užmegzti tarptautiniai ryšiai, patobulėję viešojo kalbėjimo anglų kalba įgūdžiai, konstanta tapęs atvirumas kitai kultūrai, pagerėjusi socialinė bei emocinė kompetencija, padidėjęs empatijos lygmuo, sutvirtėję lyderystės įgūdžiai. Pritariame Christiano Ronaldo minčiai „jei manai, kad jau esi tobulas, tokiu niekada nebūsi” ir esame nusiteikę kasdieniam augimui.
 
Projekto koordinatorė Jūratė Sutkuvienė.
Fotografavo mokyt. J.Sutkuvienė, J.Grėbliūnaitė, R.Babarskaitė ir mok. K.Blaževičiūtė.

 Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos direktorė Zita Ščerbetkienė ir anglų k. mokytoja Jūratė Sutkuvienė lapkričio pradžioje vyko į parengiamąjį vizitą Portugalijoje, nes gimnazija vykdo  programos ,,Erasmus +“ bendrojo ugdymo mobilumo projektą ,,Emocinis raštingumas taip pat svarbus kaip skaitymas ar matematika“. Skaitykite plačiau...

ERASMUS + projekto dalyvių kursai Maltoje

      Kalbų mokymasis ar jų tobulinimas – neatsiejama mokymosi visą gyvenimą dalis, kuri keliaujant bei pažįstant pasaulį daro įtaką ir profesiniam, ir asmeniniam gyvenimui. Gebėjimas susikalbėti didina galimybes bendrauti tarptautiniu lygiu, keistis idėjomis bei dalykinėmis žiniomis su kolegomis kitose šalyse, pritaikyti kitų šalių praktiką savo klasėse, dalyvauti seminaruose bei webinaruose ne tik Lietuvoje, aktyviau dalyvauti tarptautiniuose projektuose. Todėl rugsėjo 26- 30 dienomis mūsų gimnazijos mokytojos Jūratė Grėbliūnaitė, Žana Černiauskienė ir Vilija Urbonaitė pagal programos ,,Erasmus +“ bendrojo ugdymo mobilumo projektą ,,Emocinis raštingumas taip pat svarbus kaip skaitymas ar matematika“ (projekto Nr. 2022-1-LT01-KA122-SCH-000068744) dalyvavo Maltos kalbų mokymo centre ETI vykusiuose anglų kalbos kursuose.
     Šie intensyvūs mokymai buvo priderinti prie dalyvių skirtingų anglų kalbos mokėjimo lygių ir skirti patobulinti turimas anglų kalbos žinias. Kad kursų nauda būtų apčiuopiamesnė, mokymai vyko nedidelėse grupėlėse, tad kiekvienas besimokantis turėjo galimybes praktiškai pagerinti anglų kalbos mokėjimą ir bendravimo įgūdžius. Mokymus vedusios Tessie Bezzina ir Moira Tabone dažnai naudojo įvairias programėles ir autentišką medžiagą, taikė minčių lietaus, vaidmenų žaidimų, darbo poromis ir grupėmis metodus. Iššūkių buvo gana daug, teko išeiti iš komforto zonos, kadangi grupėse mokėsi dalyviai iš Čekijos, Lenkijos, Vengrijos, Prancūzijos, Vokietijos, ir stengtis įveikti užduotis. Kiekvieną dieną dėstytojos su pasididžiavimu kalbėjo ir apie Maltos istoriją, jos gamtą, kultūrą, ragino aplankyti įvairius objektus, o kitądien klausinėjo, ką pavyko pamatyti ir kokie įspūdžiai. Mokymuose dalyvaujančių šalių atstovai taip pat buvo gavę užduotis pakalbėti apie savo kraštą, tad mokytojos su džiaugsmu pasakojo apie Lietuvą bei Lazdijų rajoną.
     Kiekvienos dienos pavakarė ir vakarai buvo skirti pažinčiai su Malta. Nemažai pavaikščiota po kurortinį miestelį Sent Džuliansą, aplankyta Mdina, viduramžiais buvusi šalies sostinė, ir dabartinė Maltos sostinė Valeta. Pastarosios  visas miestas yra įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, tad apsilankymas joje – didžiulis džiaugsmas akims ir sielai.
     Akiai neįprastas kraštovaizdis, architektūra ir vasariškas oras  buvo puikus priedas prie naudingų mokymų, kuriuos finansavo Europos Komisija per Švietimo mainų paramos fondą.

Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija nėra atsakingos už straipsnyje pateiktą informaciją.         

2022-06-22
Mokslo metams artėjant į pabaigą, gimnazijos direktorė pasirašė programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo mobilumo projekto „Emocinis raštingumas taip pat svarbus kaip skaitymas ar matematika“ įgyvendinimo sutartį. Europos Komisija per Švietimo mainų paramos fondą šiam tikslui skiria 35 142 eurus.
Projektas orientuotas į mokinių emocinio intelekto stiprinimą sąmoningo mokymosi techniką integruojant į mokymosi procesą, lyderystės kompetencijos ugdymą bei mokymosi motyvacijos didinimą. Pagrindinis tikslas – mokymo ir mokymosi kokybės gerinimas. Jis bus įgyvendinamas per vienus metus būsiančias keturias mobilumo veiklas: mokytojų mokymus Maltoje, kursus Ispanijoje, kolegų darbo stebėjimą Lenkijoje ir mokinių grupinį mobilumą Portugalijoje. Tikslui pasiekti dalis veiklų gimnazijoje jau yra suplanuotos, o kitos – dar tik vizijose.
Mūsų laukia įdomių iššūkių kupini nauji mokslo metai. Kadangi manome, kad emocinis raštingumas bus viena iš svarbiausių ateities kompetencijų, su nekantrumu lauksime tiek projekto veiklų įgyvendinimo pradžios, tiek ir jo rezultatų.