Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

ERASMUS + projekto dalyvių kursai Maltoje

      Kalbų mokymasis ar jų tobulinimas – neatsiejama mokymosi visą gyvenimą dalis, kuri keliaujant bei pažįstant pasaulį daro įtaką ir profesiniam, ir asmeniniam gyvenimui. Gebėjimas susikalbėti didina galimybes bendrauti tarptautiniu lygiu, keistis idėjomis bei dalykinėmis žiniomis su kolegomis kitose šalyse, pritaikyti kitų šalių praktiką savo klasėse, dalyvauti seminaruose bei webinaruose ne tik Lietuvoje, aktyviau dalyvauti tarptautiniuose projektuose. Todėl rugsėjo 26- 30 dienomis mūsų gimnazijos mokytojos Jūratė Grėbliūnaitė, Žana Černiauskienė ir Vilija Urbonaitė pagal programos ,,Erasmus +“ bendrojo ugdymo mobilumo projektą ,,Emocinis raštingumas taip pat svarbus kaip skaitymas ar matematika“ (projekto Nr. 2022-1-LT01-KA122-SCH-000068744) dalyvavo Maltos kalbų mokymo centre ETI vykusiuose anglų kalbos kursuose.
     Šie intensyvūs mokymai buvo priderinti prie dalyvių skirtingų anglų kalbos mokėjimo lygių ir skirti patobulinti turimas anglų kalbos žinias. Kad kursų nauda būtų apčiuopiamesnė, mokymai vyko nedidelėse grupėlėse, tad kiekvienas besimokantis turėjo galimybes praktiškai pagerinti anglų kalbos mokėjimą ir bendravimo įgūdžius. Mokymus vedusios Tessie Bezzina ir Moira Tabone dažnai naudojo įvairias programėles ir autentišką medžiagą, taikė minčių lietaus, vaidmenų žaidimų, darbo poromis ir grupėmis metodus. Iššūkių buvo gana daug, teko išeiti iš komforto zonos, kadangi grupėse mokėsi dalyviai iš Čekijos, Lenkijos, Vengrijos, Prancūzijos, Vokietijos, ir stengtis įveikti užduotis. Kiekvieną dieną dėstytojos su pasididžiavimu kalbėjo ir apie Maltos istoriją, jos gamtą, kultūrą, ragino aplankyti įvairius objektus, o kitądien klausinėjo, ką pavyko pamatyti ir kokie įspūdžiai. Mokymuose dalyvaujančių šalių atstovai taip pat buvo gavę užduotis pakalbėti apie savo kraštą, tad mokytojos su džiaugsmu pasakojo apie Lietuvą bei Lazdijų rajoną.
     Kiekvienos dienos pavakarė ir vakarai buvo skirti pažinčiai su Malta. Nemažai pavaikščiota po kurortinį miestelį Sent Džuliansą, aplankyta Mdina, viduramžiais buvusi šalies sostinė, ir dabartinė Maltos sostinė Valeta. Pastarosios  visas miestas yra įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, tad apsilankymas joje – didžiulis džiaugsmas akims ir sielai.
     Akiai neįprastas kraštovaizdis, architektūra ir vasariškas oras  buvo puikus priedas prie naudingų mokymų, kuriuos finansavo Europos Komisija per Švietimo mainų paramos fondą.

Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija nėra atsakingos už straipsnyje pateiktą informaciją.         

2022-06-22
Mokslo metams artėjant į pabaigą, gimnazijos direktorė pasirašė programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo mobilumo projekto „Emocinis raštingumas taip pat svarbus kaip skaitymas ar matematika“ įgyvendinimo sutartį. Europos Komisija per Švietimo mainų paramos fondą šiam tikslui skiria 35 142 eurus.
Projektas orientuotas į mokinių emocinio intelekto stiprinimą sąmoningo mokymosi techniką integruojant į mokymosi procesą, lyderystės kompetencijos ugdymą bei mokymosi motyvacijos didinimą. Pagrindinis tikslas – mokymo ir mokymosi kokybės gerinimas. Jis bus įgyvendinamas per vienus metus būsiančias keturias mobilumo veiklas: mokytojų mokymus Maltoje, kursus Ispanijoje, kolegų darbo stebėjimą Lenkijoje ir mokinių grupinį mobilumą Portugalijoje. Tikslui pasiekti dalis veiklų gimnazijoje jau yra suplanuotos, o kitos – dar tik vizijose.
Mūsų laukia įdomių iššūkių kupini nauji mokslo metai. Kadangi manome, kad emocinis raštingumas bus viena iš svarbiausių ateities kompetencijų, su nekantrumu lauksime tiek projekto veiklų įgyvendinimo pradžios, tiek ir jo rezultatų.