Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė


MODERNIŲ IR SAUGIŲ ERDVIŲ SUKŪRIMAS BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGOSE LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Projekto tikslas - didinti Lazdijų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą kuriant mokyklose modernias kūrybiškumą skatinančias edukacines erdves.
Projekto rezultatai - Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijoje bus suremontuota ir modernizuota sporto salė, persirengimo kambariai, modernizuojant sanitarinius mazgus bei dušus. Projektu siekiama didinti bendrojo ugdymo įstaigų veiklos efektyvumą.

Bendra projekto vertė – 195.779,00 Eur. Iš jų: ES lėšos – 166.412,00 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 14.683,00 Eur, Lazdijų rajono savivaldybės lėšos -14.684,00 Eur (bei netinkamos išlaidos).

Projekto vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Projekto partneriai – Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija, Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija, Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija.

Projekto vykdymo pradžia – 2017-07-26.
Projekto vykdymo pabaiga – 2019-06-30.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-724 priemonę „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“

Informaciją pateikė:

Zita Ščerbetkienė
Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos direktorė
Tel. (8 318) 58 268
El. p. zita.scerbetkiene@lazdijai.lt

2018-03-26