Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

Išvyka

      Mes, 6 klasės mokiniai, su auklėtoja rugsėjo 27 dieną buvome išvykę į etnografinę Prano Dzūko sodybą. Ten pamatėme daug senovinių daiktų, kurių iki šiol dar nebuvome matę. Gidas mums įdomiai pasakojo apie juos, apie tai, kiek jiems metų, leido mums paspėlioti, kam jie skirti. Vėliau susėdę prie ilgų senovinių stalų stengėmės kuo įtaigiau papasakoti išmoktas sakmes. Atsisveikindami su įdomia sodyba jau kūrėme planus, kad į ją norėtųsi dar sugrįžti.    Važiuodami namų link trumpam stabtelėjome prie Šeštokų traukinių stoties, iš kur gyvuliniais vagonais tūkstančiai mūsų kraštiečių buvo išvežti į Sibirą.
       Po to mes dar sustojome ir prie Rudaminos piliakalnio. Į jį lipom, lipom, lipom... ir užlipom! Ten mes linksmai pašėliojome.      
       Į gimnaziją grįžome laimingi, nes tokios pamokos – išvykos mums labai patinka.

                                                                         Augustė Laibinytė, 6 kl. mokinė