Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

     Spalio 20 d. IIg klasės mokiniams Metelių regioniniame parke vyko netradicinė biologijos pamoka, kurios tema –„Metelio ežero ekosisitema“. Lankytojų centre susipažinome su ežeruose gyvenančiomis žuvimis ir moliuskais. Dusios ežere stebėjome gausų nardančių laukių pulką. Jie neskubės palikti Dzūkijos didžiųjų ežerų.
     Iš lankytojų centro vykome prie Metelio ežero. Metelių poilsiavietėje ant liepto pasisekė pamatyti į Lietuvos Raudonąją knygą įrašytą didįjį dančiasnapį. Nuo Metelių apžvalgos bokšto apžvelgėm Metelio ežero apylinkes. Nors ežero pakrantės apaugusios nendrėmis, bet tai puikūs perinčių paukščių namai. Išvyką organizavo biologijos mokytoja Laima Čepulienė ir Metelių regioninio parko lankytojų centro administratorius Artūras Pečkys.

 II g klasės mokinė  Elzbieta Svetlauskaitė