Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

Prisiminimų valso ritmu...

    Spalio 20 dieną, šeštadienį, Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus  gimnazija prisipildė žmonių šurmulio, skardaus juoko, nuostabos, susižavėjimo šūksnių, nuoširdaus dėkingumo žodžių. Mokykla sukvietė 70 laidų abiturientus, buvusius mokytojus, darbuotojus. Kaip ir visos mūsų gimnazijos iškilmingos šventės, taip ir ši prasidėjo Šv. Mišiomis Seirijų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje. Mišias aukojo septintosios laidos abiturientas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Tai suteikė dar daugiau iškilmingumo, sustiprino bendrystės pajautą. Po mišių gimnazijos kieme mokyklinis varpelis ir mažųjų skambus žodis pakvietė į oficialią šventės dalį. 
     Sugiedojus gimnazijos himną, renginio vedėjai lietuvių kalbos mokytoja Vilija Urbonaitė ir abiturientas Martynas Daugėla ragino esamus ir buvusius šios bendruomenės narius rikiuotis iškilmingai eisenai paskui gimnazijos vėliavą iki Seirijų kultūros namų. Be galo džiugu, kad renginyje dalyvavo ir pirmosios laidos abiturientė Stasė Klimauskaitė -Tamkevičienė.
    
Seirijų kultūros namuose sveikinimo žodį tarė Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis įteikdamas gimnazijai dovaną - plačiaekranį monitorių. 40 (b)  laidos abiturientai per šventės atidarymą padovanojo ąžuoliuką, buvusi 52 laidos abiturientė Eglė Ignatavičiūtė – Klimienėsu bendraklasiais dovanojo pačios kurtą židinį, prie kurio galės tiesiogine ir perkeltine prasme sušilti gimnazijos bendruomenė. Savo pranešime paskutiniųjų dešimties metų veiklą pristatė gimnazijos direktorė Zita Ščerbetkienė. Seirijų mokyklos istoriją apžvelgė buvęs direktorius, fizikos mokytojas, 3 laidos abiturientas Albinas Rudzis. Į miestelio bei mokyklos praeitį pažvelgė ir 28 laidos abiturientė, lituanistė Lionė Cibulskaitė – Lapinskienė. Įspūdžiais apie ugdymo įstaigą dalijosi Vilniaus Fabijoniškių mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, istorijos mokytojas Linas Janulionis (58 laidos abiturientas) bei trijų šimtukų ir vieno 99-uko savininkė, šiuo metu VDU antrakursė, 69 laidos abiturientė Aistė Turčinavičiūtė. Mokykliniais prisiminimais pasidalino ir kiti buvę įvairių laidų abiturientai, tarp kurių buvo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, 24 laidos abiturientė Danutė Katkauskaitė, įteikusi mokyklai poezijos almanachą, bei dvyliktos laidos abiturientė Vida Vaivadaitė.
     
Šventę pagyvino puiki dabartinių ir buvusių gimnazistų bei mokytojų meninė programa. Visus užbūrė vyresniųjų klasių mokinių sušoktas valsas, nuotaikinga pradinių klasių mergaičių ir gimnazistės Erikos Ulerytės atliekama daina, lyriškai nuteikė 5-8 klasių mergaičių ansamblio daina mokytojams, buvusių abiturienčių Birutės, Samantos ir Viktorijos pasirodymas, gimnazijos mokytojų atliekamos dainos. Gyvybės ir jėgos į sceną įnešė Letos ir Kornelijaus numeris.
     
O 15 valandą gimnazijos aktų salėje visų laukė vakaronė. Nors 70 laidų susitikime dalyvavo apie 400 žmonių, į mokyklą po pietų jų grįžo gerokai mažiau. Bet tai nebuvo esminis dalykas. Kad ir kiek užsuko į jaukias mielos įstaigos erdves, pakako, kad dar ilgai būtų kalbamasi, prisimenamos malonios, kartais gal kiek ir nerimastingos mokyklinio gyvenimo akimirkos...

                                                                                                         Mokytoja Ilma Bagdonienė

Fotografijos iš Lazdijai.lt