Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

     Visą gruodžio mėnesį tęsiasi Adventas – tai prieškalėdinis susikaupimo, apsivalymo, pasiruošimo laikotarpis, laukiant Kristaus atėjimo pasaulin šventės – Šv. Kalėdų. Adventas – tamsiausias laikas, kuris baigiasi ilgiausia metų naktimi – Kūčiomis.
    
Mūsų gimnazijoje buvo paskelbtas 1 – 4, 5 – 8 klasių mokinių prakartėlių gamybos konkursas  „Pats gaminu prakartėlę“ . Konkurso tikslas – skatinti mokinius su savo tėveliais prasmingiau išgyventi Advento – Laukimo laikotarpį. Ugdyti kūrybinius gebėjimus.
    
Gruodžio 14 dieną, Advento popietėje buvo paskelbti ir apdovanoti prakartėlių konkurso  „Pats gaminu prakartėlę“  dalyviai.
     Konkurse dalyvavo 18 prakartėlių, todėl visi gaminę prakartėlę jau konkurso nugalėtojai. Didžiausias laimėjimas yra atrasti laiko pabūti su savo šeimos nariais, bendruomene ar bendraklasiais ir kartu sukurti Kūdikėlio Jėzaus gimimą atvaizduojančią prakartėlę.
     Visi darbai buvo be galo kūrybingi, išradingi, pagaminti iš įvairiausių medžiagų. Todėl konkurso organizatoriai nusprendė išrinkti net septynias prizines vietas išskirtiniais bruožais pasižymėjusias prakartėles.

Pagrindinius prizus laimėjo:
1 - 4 kl. grupėje:
     I  vieta – Edita Staniūnaitė  2 kl.
     II vieta – Kasparas Orliukas 3 kl.
     III vieta – Gustė Mazurkevičiūtė 1 kl. ir Eimantas Arasimavičius 1 kl.

5 - 8 kl. grupėje:
      I vieta – Simas Bagdžiunas 5 kl.
      II vieta – Ieva Zdanavičiūtė 6 kl.
      III vieta – Kajus Blaževičius ir Brigita Lukošiūtė 5 kl.

Nuoširdžiai dėkoju visiems dalyviams ir jų tėveliams už dalyvavimą konkurse. Linkiu linksmų Šv. Kalėdų ir artėjančių Naujųjų  2019 metų.

Tikybos mokytoja