Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

     Spalio 12 dieną gimnazijoje organizuotas 5-asis solidarumo bėgimas. Renginio metu surinktos lėšos bus skirtos skurdžiau gyvenantiems Lietuvos ir Ukrainos vaikams. Šiemet buvo nuspręsta bėgti kitu maršrutu negu pernai. Tokiu būdu bėgimas tampa ne tik socialine akcija, bet ir platesniu Seirijų apylinkių pažinimu. Pradinių klasių mokiniai kartu su savo mokytojomis solidarumo bėgimą organizavo iš ryto, o vyresniųjų klasių mokiniai ir likusi gimnazijos bendruomenės dalis bėgo po pamokų. Džiugu, kad, nors ir negausiai, dalyvavo ir tėvų atstovai. Itin atsakingai siekiant užtikrinti bėgikų saugumą savo pareigą atliko jaunieji gimnazijos šauliai, vadovaujami Šaulių būrelio vadovo mokytojo Egidijaus. Solidarumo bėgimo tikslas – lėčiau ar greičiau nubėgti numatytus kilometrus ir už jų įveikimą paaukoti tam tikrą (pačių pasirinktą) pinigų sumą. Nors tai ne lenktynės, tačiau norisi pasidžiaugti septintokų atkaklumu. Pirmasis distanciją įveikė Matas Trakimavičius, jam įkandin sekė Livija Šmatavičiūtė ir Karolis Dainauskas. Aktyviausi ir buvo žemesniųjų – 5, 6, 7, 8 – klasių mokiniai. Tikri šaunuoliai ir pradinukai, gausiu būriu įveikę netrumpą distanciją. Taip pat norime pasakyti ačiū tėveliams, pinigėliais parėmusiems savo vaikus šioje kilnioje akcijoje.

 Kūno kultūros mokytojos Asta ir Jūratė