Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

Būdami kartu vienas kitam daugiau duosime!

   Gruodžio 13 dieną mūsų mokykloje vyko akcija „Saldumynų diena“, kurią organizavo skautų būrelis su tikybos mokytoja Reda. Skautai kepė pyragus ir visokius kitokius saldumynus, kuriuos pardavinėjo. Už paaukotus pinigėlius pirko dovanėles vaikams, kurie gyvena vaikų namuose. Gruodžio 20 dieną skautai nuvyko į Alytaus kūdikių namus pas vaikučius ir įteikė jiems saldžias dovanėles bei spalvinimo knygutes, spalvotus pieštukus, piešimo sąsiuvinius. Mums nuvykus, vaikučiai mūsų jau laukė. Visi labai smagiai kartu pažaidėme, pašokome.  Vaikučius  palydėjome iš žaidimų salės į grupes,  juos pamaitinome saldėsiais, pažaidėme su žaisliukais ir labai smagiai pabendravome.

Kamilė Blaževičiūtė, 6 klasė