Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

     Sausio 12 dieną, penktadienį, 8 val. ryte Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos bendruomenė prasminga rimtimi ir susikaupimu paminėjo įvykį, kuris prieš 27-erius metus paliko žymų pėdsaką Lietuvos istorijoje ir mūsų visų gyvenime.
    
Visi kartu iškilmingai prisiminėme Tėvynę ginti stojusius Lietuvos žmones, o ypatingą pagarbą atidavėme  lemtingąją naktį žuvusiems  didvyriams, kurie  prieš sovietus kovojo plikomis rankomis, neturėjo nieko, išskyrus dainas. Neapsiribojome vien tik uždegdami languose žvakeles, bet radijo laidos metu mokiniai skaitė baisiosios nakties istoriją, kuri dar kartą paskatino susimąstyti apie tai, ką išsikovojome ir turime branginti bei perduoti ateities kartoms, nes tai dalis mūsų šalies ir mūsų pačių istorijos.
    
Skaitovų lūpose 14 kartų nuskambėjo žodžiai: „Šią žvakutę uždegsiu už...“, o mintimis kiekvienas siuntėme tylią užuojautą ir pagarbą žuvusiųjų artimiesiems...