Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

     Balandžio 11 dieną gimnazijos šeštokai aplankė sostinę Vilnių. Iš pradžių dalyvavo edukaciniame užsiėmime ,,Ką gali pilietis?“ Edukacinio užsiėmimo metu mokiniai gilinosi į pagrindines demokratinei valstybei būdingas sąvokas ir taikė jas, spręsdami problemines situacijas. Suteikiant reikalingą informaciją, keliant jaunimui aktualius klausimus, diskutuojant apie juos, buvo skatinamas kritinis mąstymas ir savarankiškas sprendimų priėmimas. Užsiėmimą pagyvino nuotaikingas gidės pasakojimas ir užduočių atlikimas pasitelkiant planšetinius kompiuterius.
     Vėliau nuvykome į Lietuvos banko Pinigų muziejų. Ekskursijoje-paskaitoje žaismingai ir linksmai vaikams buvo pasakojama, kas yra pinigai, kaip jie atsirado ir kokie pinigai buvo senovėje. Mokiniai ne tik klausėsi įdomių istorijų apie pinigus, bet ir patys dalyvavo procese, nusikalė po pinigėlį, pasisvėrė ir sužinojo, kiek jie būtų verti, jei būtų pagaminti iš tikro aukso ar kito tauriojo metalo. Gavome ir mielų atminimo dovanėlių.
     Namo sugrįžome patobulėję, įgiję naujų žinių apie valstybę ir pinigų istoriją. Kartu parsivežėme ir tikrą pavasarinę nuotaiką.