Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

     Gruodžio 19 - 20 dienomis iš gimnazijos salytės sklido gerumas, šiluma, kvepėjo pyragais ir arbata, skambėjo nuoširdūs padėkos žodžiai - vyko jau tradicija tapusi kalėdinė „Arbatėlė su Direktore“. Tiek trečiadienį su savo tėveliais viešėję pradinukai, tiek ketvirtadienį susirinkę 5 – IVg klasių mokiniai ir jų tėveliai buvo pagerbti kaip nuoširdžiausi ir labiausiai atsidavę gimnazijai, padedantys ne tik savo vaikams, bet ir auklėtojoms. Arbatėlių metu skambėjo muzikos mokytojos Daivos Kazlauskienės parengtų mokinių dainos, įvairiais instrumentais grojančių mokinių atliekami muzikiniai kūriniai. Visų širdis sušildė mokytojų Editos Navickienės, Vilijos Urbonaitės bei gimnazijos direktorės Zitos Ščerbetkienės žodžiai. Labai nuoširdžiai apie savo auklėtinius ir jų tėvelius, nusipelniusius išgerti skaniosios „Direktorės arbatos“, pasisakė klasių auklėtojos. Direktorė pakviestuosius apdovanojo smulkiomis dovanėlėmis – dailiai įpakuotomis žvakelėmis - ir apkabinimais, taip atsidėkodama už skleidžiamą gerumą, gimnazijos kultūros gerinimą ir akademinius pasiekimus. Po to visi susirinkusieji buvo pakviesti pasivaišinti arbata ir saldumynais bei pasikalbėti.