Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

    Rugsėjo 15 dieną grupelė mūsų gimnazijos mokinių, su mokytoju E.Turčinavičium dalyvavo akcijoje „Darom WORLD CLEANUP DAY 2018“. Neilgai, bet intensyviai padirbėję, Pošnios miške surinkome 2 priekabas įvairiausių šiukšlių. Metelių regioninio parko darbuotoja Inga Čitavičienė visiems talkininkams padovanojo po magnetuką su  vėžliuko atvaizdu, o gimnazijai perdavė Eugenijaus Drobelio knygą „Laukinės gamtos glūdumose".
    Smagu prisidėti prie gimtojo krašto tvarkymo!