Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

     Lietuvos šimtmečiui skirti renginiai įsibėgėja ir mūsų gimnazijoje. Penktadienį, lapkričio 17 dieną, gimnazistams buvo vedamos netradicinės istorijos pamokos. Mokiniai rinkosi į tris koncentrus: 1 – 4 kl., 5 – 8 kl. ir gimnazijinių klasių koncentrą (Ig – IVg). Kiekviena pamoka prasidėjo valstybės himnu, kurį giedojo visi mokiniai ir pamokoje dalyvaujantys mokytojai. Gimnazijos direktorė Zita Ščerbetkienė pasidžiaugė, kad gimnazistai puikiai moka himno žodžius ir tinkamai jį gieda. Tai yra lietuvybės, patriotiškumo ženklas. Po įkvepiančio gimnazijos vadovės žodžio ir lituanisčių parengtos literatūrinės įžangos istorijos mokytojai vedė pamokas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio tema. Pradinių klasių mokinukai dar paskaitė jų mokytojų parinktas eiles apie Lietuvą, jos gamtovaizdį, šalies didybę. Pradinių klasių mokiniams ir 5 – 8 klasėms apie valstybės atkūrimo šimtmetį pasakojo mokytojas Gintarius Vžesniauskas, o vyresniesiems gimnazistams istorinę tiesą skleidė mokytoja Laima Bielevičienė. Vaikai išgirdo patrauklia forma pateiktą informaciją apie iškilias istorines asmenybes, kilusias iš mūsų regiono (A.Žmuidzinavičius, A.Ramanauskas-Vanagas), gavo žinių apie Nepriklausomybės Akto signatarus, turėjo galimybę patikrinti savo pačių istorinę brandą. Paskutinis pamokų akcentas – visų kartu atliekama daina ,,Žemėj Lietuvos“.  Jos tinkamu atlikimu pasirūpino muzikos mokytoja Daiva Kazlauskienė.  
     Šios netradicinės istorijos pamokos mokiniams padėjo kiek kitaip pažvelgti į Lietuvos praeitį, dabartį ir pagalvoti apie šalies ateitį. Gimnazistai džiaugėsi turėję galimybę dalyvauti būtent tokio formato pamokose.

Lietuvių kalbos mokytoja Ilma Bagdonienė