Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

5 – 6 klasių proto mūšis

     Vasario 12 dieną gimnazijoje vyko 5 – 6 klasių mokinių proto mūšis, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 100 - mečiui, kurio tema - „Ar pažįsti savo kraštą?“. Protų mūšyje  dalyvavo 3 mišrios komandos. Komandų dalyviams buvo pateikti klausimai apie Lietuvą. Buvo ne tik atsakinėjama į klausimus. Viena mokinių grupė atlikinėjo įvairias judrias užduotis. Taip pat reikėjo parašyti leidžiamų dainų pavadinimą ir autorių, atpažinti vietovę. Šį konkursą organizavo mokytoja Rita Turčinavičienė. Visi labai smagiai pasibuvome, o rezultatai bus paskelbti vėliau.  
    
Kad  neišeitume tuščiomis, kiekvienam mokiniui buvo įteiktas Lietuvos saleziečių informacinis leidinys „Saleziečių žinios“, kuriame išspausdintas saleziečių kalendorius, o viršelyje popiežiaus Pranciškaus, kuris 2018 m. lankysis Lietuvoje, nuotrauka. 2018- tieji mūsų atmintyje įsiamžins ne tik kaip Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 100 – metis, bet ir taip retai pasitaikantis įvykis - popiežiaus vizitas Lietuvoje.

 Kamilė Blaževičiūtė, 6 kl.