Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

                         A. Ramanauskui-Vanagui – 100. Dzūkijos partizanų takais. 

    Kovo 6 dieną, minėdami Lietuvos partizanų vado, brigados generolo Adolfo Ramanausko-Vanago 100-ąsias gimimo metines, mūsų  gimnazijos septintos klasės mokiniai, lydimi bibliotekininkės G. Baležentienės ir auklėtojos V.Urbonaitės vyko į Bestraigiškės mišką, kur partizanų žūties vietoje, prie pat atkurto bunkerio, integruotą istorijos ir muzikos pamoką vedė istorijos mokytojas G. Vžesniauskas, muzikos mokytoja D.Kazlauskienė.
     Mokytojas G.Vžesniauskas pasakojo apie laisvės kovas, labai aktyvius Dainavos apygardos partizanus, vyko į Bestraigiškės mišką, kur partizanų žūties vietoje, prie pat atkurto bunkerio, integruotą istorijos ir muzikos bei išskirtinę Lietuvos partizanų asmenybę  generolą A.Ramanauską-Vanagą. Mokytojas įsimintinai papasakojo apie šio iškilaus žmogaus partizaninę veiklą bei gyvenimą, priminė jo nuopelnus Lietuvai. Muzikos mokytoja D.Kazlauskienė supažindino su naujesnių laikų liaudies dainomis, kurias kūrė ir dainavo patys partizanai. Pasiklausę, o vėliau ir kartu padainavę keletą partizaninio laikotarpio dainų, mokiniai stengėsi apibūdinti tiek dainų tematiką, tiek nuotaiką. Kadangi septintokai turėjo galimybę ne tik iš arti apžiūrėti bunkerį, bet ir jame pabūti, jiems buvo nesudėtinga įsivaizduoti, koks buvo sunkus laisvės kovotojų gyvenimas, koks liūdnas jų likimas, kai nuolat nebuvo aišku, ar sulauks kitos dienos, ar dar apkabins mylimąsias, ar galės priglusti prie visus sopulius gydančių motinos rankų, ar išgirs dar vieną padrąsinimą iš tėvo...
    Jautru ir nepaprastai gražu buvo klausytis jaunais balsais, nepaprastai susikaupus, atliekamų partizaninio laikmečio dainų. Akivaizdu, kad vaikams tai nebuvo eilinė pamoka. Šios, integruotos ir netradicinėje aplinkoje vykusios, aidai jų galvose ir širdyse liks ilgam.
     Tai buvo puikus pilietinio, patriotinio ugdymo pavyzdys, savo krašto, artimiausių jo apylinkių pažinimo, tapatumo su savo tauta pamoka.
     Žiūrint į vaikų akis, atrodė, kad ši pamoka pavyko... Manome, kad panašios išvykos vyks dar ne vienoje rajono vietoje, ir ne vieną kartą.
    Pamoka baigėsi sugiedojus Lietuvos himną ir nulenkus galvas tiems, kurie padėjo tvirtą pamatą šiandienos laisvei, kurie yra ryžto, pasiaukojimo ir patriotizmo pavyzdys. Ne vienam, buvusiam šioje pamokoje, gimė mintys, kad čia dar sugrįš su savo artimaisiais ir parodys jiems ,,gyvą“ mūsų krašto istorijos dalelę.

   Seirijų A.Žmuidzinavičiaus gimnazijos bibliotekinkė
   Gitana Baležentienė