Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

Tolerancijos diena  Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijoje

     Lapkričio 16 diena – Tolerancijos diena. Jai paminėti buvo skirtas renginys, kurį suorganizavo socialinė pedagogė Jūratė Juodzevičienė, psichologė Rasa Banevičienė ir mokinių taryba, vadovaujama kūno kultūros mokytojos Jūratės Grėbliūnaitės. Renginys buvo suorganizuotas iš Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programos rėmimo projekto „Draugystės rankos-6“ lėšų. Jį vedė Iveta Cimakevičiūtė (IIIg) ir Nerijus Staniūnas (Iag). Susirinkusiuosius muzikiniu kūriniu pasveikino IVg klasės merginos. Visi priešmokyklinukai buvo apdovanoti saldžia dovanėle.  1-4 klasių mokiniai rinko draugiškiausią mokinį. Pirmokėliai draugiškiausią mokinę išrinko Deimantę Javarauskaitę. 2 – okai išsirinko draugiškiausią mokinį Gabrielių Rudį. 3 klasė išsirinko Aistę Vaitkevičiūtę. O 4 klasė išrinko patį draugiškiausią mokinį Erviną Pankevičių. 5-IVg klasių mokiniai rinko tolerantiškiausią mokinį. 5 klasė išrinko tikrą džentelmeną Karolį Baranauską. 6 klasė išrinko draugiškumu spinduliuojančią Gerdą Karpavičiūtę. 7-okų tolerantiškumo pavyzdžiu tapo Dovydas Narusevičius. 8 klasės tolerantiškiausia mokine tapo Samanta Šmatavičiūtė, kuri išrenkama jau antrą kartą. Iag tolerantiškiausiu mokiniu tapo gerumu trykštanti Virginta Bračiulytė. Ibg klasės mokiniai išrinko Vladą Štarkų. IIg tolerantiškiausia mokinė – Gabija Griškonytė, apie kurią bendraklasiai sukūrė labai gražų eilėraštį ir jį perskaitė. IIIg klasės mokiniai kaip tolerantiškumo pavyzdį išrinko Vytautą Berškį. O IVg klasės mokiniai išsirinko visada ištiesiantį pagalbos ranką Gediminą Čibinską, apie kurį sukūrė ir renginio dalyviams pristatė nuostabų video filmuką.  Visiems išrinktiesiems, kurie buvo apdovanoti suvenyrinėmis statulėlėmis - Tolerancijos obuoliais, ranką paspaudė ir šiltus sveikinimo žodžius išsakė gimnazijos direktorė Zita Ščerbetkienė. Kadangi šių metų tolerantiškumo simbolis yra rankos, šią idėją įprasmino mūsų gimnazijos mokiniai su technologijų mokytoja Žaneta Krivoniene. Klasės draugų džiaugsmas dėl apdovanotųjų įrodė, kokia stipri yra mokinių bendruomenė, kaip jie moka džiaugtis ir vertinti vieni kitus.

                                                                                   Kamilė Blaževičiūtė, 6 klasė