Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

     Švenčiant Šimtmečio Pasienio fiestą Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis apdovanojo jaunuosius lazdijiečius, kurie savo nuoširdžiu darbu, veržlumu, reikšmingais asmeniniais ir visuomeniniais pasiekimais prisideda prie Gimtojo krašto bei Valstybės gerovės kūrimo. Lazdijų rajono savivaldybė, norėdama įvertinti ir paskatinti geriausiai besimokančius, aktyvius mokinius, pasiekusius laimėjimų įvairiuose respublikiniuose, tarptautiniuose, nacionaliniuose konkursuose ar olimpiadose, jau ne vienerius metus skelbė konkursą UŽAUKITE DIDESI UŽ MUS.
     Labai smagu, kad šiemet šalia žymiai vyresnių jaunuolių apdovanojimas už puikius akademinius pasiekimus ir aktyvią visuomeninę veiklą gimnazijoje įteiktas mūsų penktokei  Medai Griškonytei. Ačiū,Tau, Meda, už galimybę pabūti tokiame gražiame renginyje. Siek aukštumų ir toliau!

Auklėtoja R.Turčinavičienė