Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

     Šį rudenį sukako 30 metų, kai mūsų mokykla pavadinta Seirijuose gimusio dailininko Antano Žmuidzinavičiaus vardu, ir 10 metų, kai išleista pirmoji gimnazijos abiturientų laida (mokyklai gimnazijos statusas suteiktas 2008 metų rugpjūtį). Šių jubiliejų proga spalio 25 diena buvo skirta netradiciniam ugdymui, susijusiam su menine veikla. Be to, kaip sakė filosofas E.Fromas, mokytis būti kūrybiškam – tai mokytis gyventi.
     8 val. visi gimnazijos bendruomenės nariai susibūrė draugėn, kad kartu sudainuotų gimnazijos himną ir išklausytų šventinį direktorės Z.Ščerbetkienės žodį, kuriame buvo išryškinti svarbiausi pastarųjų 30 mokyklinių metų momentai.
     Veiklų pradžia buvo visiems vienoda – mokiniai kūrė linkėjimus gimnazijai ir įrašė juos mokyklos muziejaus knygoje. Po to mokiniai turėjo galimybę dalyvauti protų mūšiuose, dainuoti liaudies dainas (jas, beje, labai mėgo A.Žmuidzinavičius), šokti, kurti raižinius, peizažus-koliažus, medžio darbelius, paveikslus neįprasta dažų ir putų technika, kepti saldumynus, serviruoti. Ypatingo kruopštumo reikalavo darbas karpinių bei sapnų gaudyklių sekcijose. 5-6 klasių mokiniai padėjo puokštę ir uždegė žvakutę prie akmens, žyminčio A.Žmuidzinavičiaus gimtųjų namų vietą.
     Vėliau mokiniai rinkosi į salę, kur pristatė savo veiklas ir audringais plojimais įvertino vieni kitų pasirodymus.
     Netradicinės dienos refleksija vyko ragaujant jaunųjų konditerių iškeptus skanumynus bei užgeriant juos gardžia žolelių arbata.