Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

 Projektas „SEIRIJŲ BENDRUOMENĖS NARIŲ SAVIRAIŠKOS IR UŽIMTUMO STIPRINIMAS“  vyko dvejus metus (2018-2020).

Paskutinė projekto dalis - „Saviraiškos kūrybinė stovykla - pleneras“,

Jo metu plenero dalyviai padėjo papuošti Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos išorės ir vidaus aplinkas  medžio, popieriaus ir audinių Kalėdiniais  dirbiniais.