Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė
     2020-01-31-02-02 dienomis III g klasės mokiniai: Virginta, Viktorija, Mantas ir Emilis lydimi kūno kultūros mokytojos Astos dalyvavo trijų dienų Lietuvos olimpinio komiteto organizuojamuose sporto komunikacijos mokymuose.
     Pirmą dieną mokiniai sėmėsi žinių apie sporto fotografiją, Video reportažo kūrimą bei interviu technikas. Antra diena mokymų dalyviai turėjo galimybę įgytas žinias panaudoti praktiškai, jie buvo suskirstyti į komandas, kurios atliko paskirtas užduotis, po to mokinių darbai buvo vertinami, Virgintos komanda buvo įvertina geriausiai.
     Mokymus vedė lektoriai Lina Motužytė, Kipras Štreimikis ir Vytautas Dranginis. 
   Mokymų metu dalyviai turėjo laiko ir papramogauti, lankėsi vandens parke. Mokytoja Asta dalyvavo Olimpinės mylios ir naktiniame bėgime bei atlikinėjo užduotis žiemos festivalyje.