Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

     Mes, gimnazijos  penktokučiai  ir keletas vyresnių moksleivių, kartu su mokytojomis Aneta Baranauskiene, Jūrate Grėbliūnaite ir Asta Bagdoniene dalyvavome  pasaulinėje „World Cleanup Day“ – Pasaulinėje aplinkos valymo dienoje. Valymo darbus atlikome Metelių regioninio parko teritorijoje. Gamta mums atsidėkojo puikiu oru.