Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

    Nuskambėjo paskutinis skambutis, kuris neužilgo išskirs buvusius klasės draugus dar didesniais atstumais.