Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

     2020 metų spalio 6 dieną 18 mūsų gimnazijos jaunųjų šaulių, kartu su savo vadovu, Lietuvos šaulių sąjungos 1-osios rinktinės, 4-osios Adolfo Ramanausko-Vanago kuopos vado pavaduotoju E.Turčinavičium dalyvavo Brigados generolo Adolfo Ramanausko-Vanago paminklo atidengimo iškilmėse. Iškilmės prasidėjo Šv. Mišiomis, kurios vyko Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.  Po to jaunieji šauliai dalyvavo Adolfo Ramanausko-Vanago paminklo atidengimo ceremonijoje Valstybės vadovų panteone Antakalnio kapinėse.