Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

     Kaip kasmet, taip ir šiemet Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnaziją pasiekė analitinis švietimo ir aukštojo mokslo žurnalas “ Reitingai“, įsigytas po šio leidinio redaktoriaus G.Sarafino elektroninio laiško. Šiame laiške buvome kviečiami paskaityti minimą žurnalą, nes mūsų gimnazijos vardas paminėtas tarp pažangiausių Lietuvos mokyklų. Taigi, leidinį „Reitingai“ įsigijome. Nors ir prieštaringai vertinamas šis žurnalas, tačiau vis tik malonu, kai bent keturiose jo vietose mūsų gimnazijos vardas nuskamba tarp gerųjų Lietuvos mokyklų. Pirmiausia, esame paminėti 50-ties gimnazijų, geriausiai išmokančių lietuvių kalbos, tarpe. Čia yra sumuojami VB egzamino rezultatai sudedant mokinių, išlaikiusių egzaminą kiekvienu lygmeniu, procentinę dalį. Pagal lietuvių k. VBE išlaikymą patenkame į 14 vietą. Ir reikia paminėti, kad tai rezultatas tarp visų šalies gimnazijų bei licėjų (t.y. neišskiriamos kaimiškosios gimnazijos). To paties tipo rezultatas, t.y. patenkame į šalies 50 – tuką ir pagal geografijos VBE – šioje lentelėje esame 26-35 vietoje. Biologijos VBE rezultatas – esame 32 – oje penkiasdešimtuko vietoje. Sekanti lentelė – labiausiai visus mokinius „auginančios“ mokyklos – čia esame 15 vietoje iš 30 ilgųjų šalies gimnazijų. Čia kalbama apie mokyklas, kurios labiausiai kilsteli visus visaip besimokančius savo mokinius, tai yra rodo visų mokinių pažangą per keletą metų. Šio skaičiavimo pagrindas – vidutinis mokinių standartizuoto apibendrinto pasiekimų rodiklio prieauglis nuo 2 iki 4 klasės. Smagu, kai tokiu būdu pagarsintas gimnazijos ir rajono vardas, įvertintas mokytojų ir mokinių darbas, kai galima pasidžiaugti savo ir kolegų pasiektais rezultatais bei kelti sau dar didesnius lūkesčius ir siekti juos įgyvendinti.

Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos direktorė Zita Ščerbetkienė