Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

Mini projektas ,,-iausia namų bibliotekos knyga“

     Mūsų gimnazijos 6 kl. mokiniai, pakviesti lietuvių klb. ir lit. mokytojos V. Urbonaitės, gegužės pradžioje dalyvavo Lietuvių kalbos dienoms skirtame mini projekte  ,,-iausia namų bibliotekos knyga“. Projekto tikslai – patyrinėti namų bibliotekėlę, pasikalbėti su namiškiais apie turimas knygas, išsirinkti kuo nors ypatingą (seniausią, storiausią, mažiausią, sunkiausią, mieliausią, labiausiai nukentėjusią ar pan.) knygą ir, lavinant viešojo kalbėjimo įgūdžius, pristyti ją netradicinės pamokos metu. Pristatydami ,,-iausias“ knygas, mokiniai papasakojo knygų atsiradimo jų namuose istorijas, kalbėjo apie tai, ką šios knygos reiškia, kokias emocijas sukelia jiems patiems ar kitiems knygos savininkams. Taip pat buvo įdomu klausytis, kokių praeities ,,pėdsakų“ yra likę knygose.
   Labai džiaugiamės, kad  šiame projekte sutiko dalyvauti ir dviejų mokinių mamos bibliotekininkės  ̶  M. Butkevičienė ir R.Savukynienė. Buvo labai įdomu klausytis jų pasakojimų apie seniausią knygą Seirijų bibliotekoje ir sunkiausią, esančią Krikštonių bibliotekoje.
     Knygų pristatymo pamokoje dalyvavo ir 6 kl. auklėtoja J. Grėbliūnaitė, kuriai ne tik patiko klausytis pasakojimų, bet ir užėjo noras sugrįžus į tėvų namus pavartyti vaikystėje skaitytas knygas. Daugumos mokinių atsiliepimai apie projektą taip pat labai geri.