Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė
     Spalio 29 dieną mūsų gimnazijos jaunieji šauliai kartu su mokytoju E.Turčinavičium prisijungė prie akcijos „Uždekime žvakelę ant laisvės kovotojo kapo". Aplankėme atminimo vietas, esančias Trako, Bestraigiškės miškuose, Krikštonyse, Juozapavičiuose ir Seirijuose. Prisiminėme ir Antaną Žmuidzinavičių, kuris 1929-1934 metais buvo Lietuvos Šaulių sąjungos vadas.
Šis trumpas prisilietimas prie gimtojo krašto istorijos pakurstė mūsų širdyse meilės Tėvynei ugnį!
 
Fotografavo Ugnė Balevičiūtė, IIg klasė