Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė
6 klasės mokiniams savaitė prasidėjo mokytojų Laimos Bielevičienės ir Ritos Babarskaitės Lietuvos ir Lenkijos pasienyje vedama integruota istorijos ir anglų kalbos pamoka ,,Geležinė uždanga. Rokadinio kelio istorija.“ Mokiniai 👧🧑turėjo galimybę pamatyti išlikusius sovietinių laikų pasienio įtvirtinimus, nagrinėdami pateiktą planą aiškiai suvokti, ką reiškė geležinė uždanga, kada nebuvo galima laisvai judėti net ir vietiniams gyventojams. Apžiūrėdami apleistą sovietų pasieniečių užkardos pastatą, stengėsi suvokti, kaip ten gyveno žmonės. Važiuojant Galadusio ežero pakrante mokiniams buvo labai keista, kad jie kitame krante mato ne Lietuvą, bet Lenkiją. Netradicinės pamokos metu mokiniai👩👱‍♂️ atliko istorijos ir anglų kalbos užduotis, bandydami prisiminti, ką matė ir išgirdo, o reflektuodami padarė išvadą - gyventi sovietmečiu tikrai nenorėtų, laisvė yra neįkainojama vertybė.
 
Nuotraukos mokyt. L. Bielevičienės ir R. Babarskaitės.