Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

     Rugsėjo 21 d. įvyko 5-8 klasių mokinių susirinkimas, kurio tema - jei dirbsime ir sieksime - mums pavyks! Jo metu apie mokslo metų perspektyvas ir dabarties aktualijas kalbėjo direktorė Zita Ščerbetkienė, patyčių prevencijos ir intervencijos programą pristatė Socialinė pedagogė Jūratė Juodzevičienė, ją gražiai papildė psichologė Rasa Banevičienė. VGK komisiją pristatė ir apie mokinių vertinimo sistemą kalbėjo direktoriaus pavaduotoja Kazimiera Gegužienė.
     Atnaujintos sudėties gimnazijos taryba irgi paskelbė savo planus ir pagarsino žmonių, esančių gimnazijos valdžioje, pavardes.
     Bet smagiausia, kai mokiniams kalba patys mokiniai - apie artimiausius renginius ir įsigytą sėdmaišį smagiai pakalbėjo MT narės Erika ir Indrė. Šaunu!