Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

Projektas: "TECHNOLOGIJŲ, MENŲ IR GAMTOS MOKSLŲ INFRASTRUKTŪRA "

Projekto kodas Nr. VP3-2.2-ŠMM-01-V-01-001

Projektas „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“ finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų ir skirtas aprūpinti mokyklas šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis. Šio Mokyklų tobulinimo programos plius (MTP plius) projekto tikslas – plėsti galimybių ratą mokiniams renkantis mokymosi kryptį, atitinkančią įvairius jų polinkius bei poreikius.
Pagrindinis projekto „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“ uždavinys – modernizuoti bendrojo lavinimo mokyklas bei profesinio rengimo įstaigas, kurios turi 9–12 klasių mokinius ir technologinių gimnazijų skyrius, atnaujinant gamtos, menų bei technologijų mokymo priemones, stakles ir įrengimus.

Mūsų gimnazijai skirta įvairių mokymo priemonių už 116554,31 Lt. Šiuolaikiška įranga praturtino technologijų ir dailės, muzikos, gamtos mokslų kabinetus. Pamokos bus įdomesnės, įvairesnės. Visa tai turės tiesioginį poveikį, bus teikiamos kokybiškesnės paslaugos, mokytojai didins savo kompetenciją, pagerės ugdymo kokybė, mokinių mokymosi motyvacija.

CHEMIJOS IR FIZIKOS PRIEMONĖS:

Ampermetras, demonstracinis kinematikos ir dinamikos rinkinys, elektros rinkinys, elektrostatikos demonstracijų rinkinys, įrenginys dujų dėsniams reguliuoti, laidų rinkinys, nešiojamas kompiuteris,  projektorius, rinkinys geometrinei ir banginei optikai, varžos matavimo rinkinys, voltmetras, uždara spinta su įstiklintomis durimis, molekulių modeliai, elektros ir elektronikos rinkinys.

MENŲ IR TECHNOLOGIJŲ MOKYMO PRIEMONĖS:

Dailės reikmenų ir įrankių rinkinys, darbų eksponavimo įrangos rinkinys, deginimo krosnelė, įrangos rinkinys piešimui, tapybai, keramikos darbams, lyginimo sistema, manekenų rinkinys, namų kino sistemos komplektas, rankinė trikotažo mezgimo mašina, siuvamoji mašina, rankinių elektrinių įrankių rinkinys, stalinės gręžimo staklės, tekstilinių audinių marginimo rėmai, darbastaliai metalo ir medžio darbams, įrankių spinta, obliavimo – reismusavimo, medienos, metalo tekinimo staklės, maisto ruošimo rinkinys, virtuvinis kombainas, elektrinė viryklė, mikšerinis pultas įrašymui, mikrofonai.

BIOLOGIJOS MOKYMO  PRIEMONĖS:

Stacionarus kompiuteris, fotoaparatas, nespalvotas spausdintuvas, mikroskopas su mikroskopine kamera, mikroskopai mokiniui, mikroskopinių preparatų rinkiniai mokiniui, mikroskopinių preparatų rinkiniai mokytojui, žmogaus anatomijos modelis, žmogaus griaučių modelis, demonstracinis stalas, uždaros spintos.