Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

Seirijų A.Žmuidzinavičiaus  gimnazijos lauko erdvėse, prie įėjimo, pradėjo veikti Alytaus kraštotyros muziejaus paroda „Pastatyk istorijai namus“, skirta kitąmet minimam atkurtos Lietuvos 100 metų jubiliejui. Mielai  susipažinsime su paroda, vesime ten pamokas, kitaip panaudosime šią parodą edukaciniais tikslais.