Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

1,2% PARAMA SEIRIJŲ A.ŽMUIDZINAVIČIAUS GIMNAZIJAI

     Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str. 3 dalies nuostatos įtvirtina nuolatinio Lietuvos gyventojo teisę – nuo per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gautų pajamų išskaičiuota pajamų mokesčio dalimi (iki 1,2 procentų) paremti pasirinktą ūkio subjektą, kuris pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turi teisę gauti paramą. Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš gyventojo papildomų materialinių išlaidų.
     PRAŠOME palaikyti Seirijų A.Žmuidzinavičiaus gimnaziją, skiriant 1,2 proc. paramos gyventojų pajamų mokesčių sumos. Jūsų paramą planuojame panaudoti papildomų ugdymo priemonių, poilsio baldų, saviraiškos priemonių įsigijimui, ugdymo aplinkos gerinimui.

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 190609240

     Nusprendę per pajamų mokestį suteikti paramą Seirijų A.Žmuidzinavičiaus gimnazijai, turite užpildyti nustatytos FR0512 versija 02 formos prašymą, kurio formą bei instrukcijas, kaip ją pildyti, galima gauti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje arba interneto adresu: http://www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=10139389

     Prašymą pervesti iki 1,2 procentų pajamų mokesčio sumos galite pateikti:
1. Elektroniniu būdu (prie Elektroninės Deklaravimo Sistemos (EDS) pasijungus tiesiogiai arba per elektroninės bankininkystės paslaugą);
2. Tiesiogiai įteikti mokesčių inspekcijos darbuotojui;
3. Siunčiant  paštu (į voką įdėjus užpildytą FR0512 versija 02 formos prašymą)
adresas:
Valstybinė mokesčių inspekcija
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Adresas: 
Vytauto g. 10, Lazdijai 67122
Telefonas: 
 (8-318) 66000

IŠ ANKSTO DĖKOJAME.