Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus adresas:
Ežerėlio g. 10
LT-67228, Seirijų mstl.
Lazdijų raj.

 

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus pedagogai:

 

Direktorės pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui  Rima Kliučinskienė
Išsilavinimas – auštasis.
Specialybė – ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir psichologija.
Kvalifikacinė kategorija - III vadybinė, vyr. auklėtoja.
Tel. Nr. 8 318 58 343
El. p. rima.kliucinskiene@lazdijai.lt

 

Auklėtoja  Jurgita Malinauskienė
Išsilavinimas – aukštasis.
Specialybė – edukologija (ikimokyklinio ugdymo pedagogikos šaka)
Kvalifikacinė kategorija – auklėtoja metodininkė. 
Tel. Nr. 8 318 58 343
El. p. jurgamalinauska@gmail.com

 

Auklėtoja Aušra Volskaitė
Išsilavinimas – aukštasis.
Specialybė – pradinis ugdymas, specializacija-priešmokyklinis ugdymas. 
Kvalifikacinė kategorija - mokytoja. 
Tel. Nr. 8 318 58 343
El. p. avolskaite@gmail.com

Auklėtoja Vilija Kareivienė
Išsilavinimas – aukštesnysis.
Specialybė – pradinis ugdymas. 
Kvalifikacinė kategoroja – vyr. mokytoja. 
Tel. Nr. 8 318 58 343
El. p. wilija12@one.lt

 

Muzikos mokytoja Daiva Kazlauskienė
Išsilavinimas – aukštasis.
Specialybė – muzikos mokytoja. 
Kvalifikacinė kategoroja –vyr. mokytoja. 
Tel. Nr. 8 318 58 343
El. p. kazlauskiene30@gmail.com

 

Logopedė Daiva Pečiukonienė-Kaunistė
Išsilavinimas – aukštasis.
Specialybė – specialioji pedagogika (logopedija). 
Kvalifikacinė kategoroja –specialioji pedagogė. 
Tel. Nr. 8 318 58 343
El. p. daiva.lazdijai@gmail.com