Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus adresas:
Ežerėlio g. 10
LT-67228, Seirijų mstl.
Lazdijų raj.

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus pedagogai:

Direktorės pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui  Rima Kliučinskienė
Išsilavinimas – auštasis.
Specialybė – ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir psichologija.
Kvalifikacinė kategorija - III vadybinė, vyresnioji auklėtoja.
Tel. Nr. 8 318 58 343
El. p. 
rima.kliucinskiene@gmail.com

Auklėtoja  Jurgita Malinauskienė
Išsilavinimas – aukštasis.
Specialybė – edukologija (ikimokyklinio ugdymo pedagogikos šaka)
Kvalifikacinė kategorija – auklėtoja metodininkė. 
Tel. Nr. 8 318 58 343
El. p. 
jurgamalinauska@gmail.com

Auklėtoja Vilija Kareivienė
Išsilavinimas – aukštesnysis.
Specialybė – ikimokyklinis ugdymas. 
Kvalifikacinė kategorija - auklėtoja. 
Tel. Nr. 8 318 58 343
El. p. wilija12@one.lt

Muzikos mokytoja Daiva Kazlauskienė

Išsilavinimas – aukštasis.
Specialybė – muzikos mokytoja. 
Kvalifikacinė kategorija – vyresnioji
  mokytoja. 
Tel. Nr. 8 318 58 343
El. p. 
kazlauskiene30@gmail.com

Logopedė Violeta Jaciunskienė
Išsilavinimas – aukštasis.
Specialybė – specialioji pedagogika (logopedija). 
Kvalifikacinė kategorija –specialioji pedagogė. 
Tel. Nr. 8 318 58 343
El. p. 
violeta.jaciu@gmail.com

Auklėtoja Šarūnė Čiurlionytė-Akevičė
Išsilavinimas – aukštasis.
Specialybė – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. 
Kvalifikacinė kategorija – auklėtoja. 
Tel. Nr. 8 318 58 343
El. p. saruneciurlionyte
@gmail.com