Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

Ikimokyklinio ugdymo programa rengiama ir rajono taryboje tvirtinama keleriems metams, todėl joje figūruoja buvęs Lopšelio-darželio "Žibutė" pavadinimas. Šiuo metu rengiama nauja ikimokyklinio ugdymo programa, kuria vadovaujantis ugdymo procesas bus vykdomas nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.