Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

Gimnazijos himnas

Čia subėga keliai septyni
Iš skirtingų Dzūkijos kraštų,
Įsikūrę Seirijai seni
Tarp kalnelių, kalvų, ežerų.

Pried. 

O mokykla, šventove žinių,
Tu lyg motina auklėji mus.
Savo mokslu ir darbu kilniu
Tavo vardą išgarsinsim mes.

Čia prie kelio šviesi ir miela
Pasitinka visus mokykla,
Žvelgia akys šviesių jos langų,
Kai ji laukia savų mokinių.

Pried.


Lyg paukščiukai čia augam visi -
O žiūrėk - jau išsklaidę sparnus,
Skrisim laimės ieškoti savos,
Nugalėti jaunystės audrų.

Pried.

Žodžiai: K.Gegužienės

Muzika: E.Kaminskaitės
 

Vaizdo įrašas

Logotipas

Emblema

Vėliava

Uniformos