Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

Kontaktai

Mokyklos adresas:

 Metelių g. 7, 67227 Seirijai, Lazdijų rajonas

 Elektroninis paštas:

 gimnazijos direktorius - seiriju.mok.dir@lazdijai.lt
 direktoriaus pavaduotoja - kazimiera.geguziene@gmail.com 
 gimnazijos raštinė - seiriju.mokykla@lazdijai.lt
 tinklapio administratoriai - egidijustur@gmail.com

 Telefonai: 

 gimnazijos direktorius - 8 318 58268
 direktoriaus pavaduotoja - 8 318 58181
 gimnazijos raštinė - 8 318 58207
 mokytojų kambarys - 8 318 58277