Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

Kontaktai

Gimnazijos adresas:
 Metelių g. 7, LT67227 Seirijai, Lazdijų rajonas

Gimnazijos direktorė Zita Ščerbetkienė
zita.scerbetkiene@seirijugimnazija.lt
tel.: 8 318 58268
Direktorės pavaduotoja ugdymui Kazimiera Gegužienė
kazimiera.geguziene@seirijugimnazija.lt
tel.: 8 318 58181

 

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Dalė Blaževičienė
dale.blazeviciene@seirijugimnazija.lt
tel.: 8 318 58181Gimnazijos sekretorė Rima Zubrevičienė
info@seirijugimnazija.lt 
tel.: 8 318 58268

 

 tinklapio administratorius - egidijus.turcinavicius@seirijugimnazija.lt