Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė
„SEIRIJŲ BENDRUOMENĖS NARIŲ SAVIRAIŠKOS IR UŽIMTUMO STIPRINIMAS“
Nr. LAZD-LEADER-6B-V-5-11-2018
     Tarsi linksmas nuotykis prabėgo 3 dienų pažintinė stovykla. Nors pirmoji diena  buvo vėsi ir vėjuota, tačiau minant dviračio pedalus buvo šilta, o sugrįžusis šildė laužas, šiltas maistas ir draugų šypsenos.  
     Antroji diena tarsi užsakyta - šviečia saulė, o ežere nei vienos bangelės. Katamaranas, kuriame praleidome gerą pusdienį,  lengvai slydo vandens paviršiumi, saulutė taip šildė, kad priminė prabėgusią vasarą.
   Trečioji diena kaimo turizmo sodyboje ,,Silvestras“, naktis prie laužo ir daug pasakojimų, žaidimų, konkursų. 
     Tačiau išaušo rytas ir mes pilni įspūdžių pasukome link namų.

Pagal „Gabių ir talentingų vaikų ugdymo programų rėmimo  Lazdijų rajono savivaldybėje“ 2017/2018 m.m. paraišką mūsų gimnazija laimėjo projektą „Gabūs vaikai – krašto istorijos puoselėtojai“. Savivaldybė skyrė 550 eurų projekto įgyvendinimui.

Projekto vykdymo komanda:

1.Kazimiera Gegužienė – gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui;
2. Rita Turčinavičienė – projektų vadovė;
3. Žaneta Krivonienė – technologijų mokytoja metodininkė;
4. Agnė Urbonavičienė – dailės mokytoja.

Projekto pristatymas:

Projekto tikslas – pasitelkiant  gabius ir talentingus mūsų gimnazijos mokinius, sukaupti reikšmingos  istorinės – kraštotyrinės medžiagos apie Seirijų kraštą.

Pagrindiniai uždaviniai:

  • Surinkti prisiminimus apie reikšmingų įvykių atspindžius Seirijų krašte.
  • Įamžinti prisiminimus apie Seirijų kraštui ir jo gyvenimo pokyčiams reikšmingus žmones.
  • Stiprinti patriotizmo ir meilės gimtajam kraštui jausmą saugant krašto  praeities paveldą.

      Mokytoja R.Turčinavičienė

 Kovo 24 d. Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos – daugiafunkcio centro vadovų kvietimu vykome pasidalinti edukacinių aplinkų plėtojimo patirtimi respublikinėje teorinėje- praktinėje konferencijoje „Ugdymo aplinkos įtaka mokinio asmeniniam tobulėjimui“. Vieta konferencijai buvo pasirinkta neatsitiktinai – mokykla – daugiafunkcis centras įsikūrę gražiame parke, prie pat pastato ant kalvelės auga šimtametė liepa, šalia teka upelis, lauko erdvės pritaikytos ne tik ugdymui, bet ir jaunimo laisvalaikiui. 
      Konferencijos dalyviai – daugiausia Marijampolės apskrities žmonės, tad mus, atvykusias iš Lazdijų r., priėmė labai geranoriškai ir svetingai. Pirmiausia išklausėme šeimininkų - Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos – daugiafunkcio centro direktorės S.Černiauskienės bei Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiosios specialistės Ingridos Meseckienės pranešimus, vėliau patirtimi dalijosi dar keli pranešėjai, tame tarpe ir Z.Ščerbetkienė, skaičiusi pranešimą „Asmenybės tobulėjimui palankių edukacinių erdvių kūrimas ir puoselėjimas Seirijų A.Žmuidzinavičiaus gimnazijoje“. 
      Antroji konferencijos dalis – praktinė, kur, pasiskirstę į grupes, kūrėme vizijas, kaip gerinti mokinių ugdymo sąlygas įtakojančias erdves, svarstėme, kokie gebėjimai ir įgūdžiai lavinami integruojant pamokas, vedant jas netradicinėse erdvėse. Viena iš grupių kuratorių – pasakotojų buvo mokytoja L.Maziukienė, pavadinusi savo veiklos pristatymą  „Kai mokytis įdomu, o mokyti smagu..“
      Naujų idėjų ir minčių konferencijoje ieškojo mūsų gimnazijos bibliotekininkė G.Baležentienė, o kitų patirtis ir patyrimas juk niekada nekenkia.

Tęsiame projekto „Įžymiųjų dzūkų M.K. Čiurlionio ir A.Žmuidzinavičiaus pėdomis“ veiklas

Lapkričio 19-tą dieną būrelis mūsų gimnazijos moksleivių  lankėsi Balkūnuose, esančiuose už 22 kilometrų nuo Seirijų. Čia, šiame kaimelyje, stovi dailininko A.Žmuidzinavičiaus vaikystės namai, t.y. , sodyba, į kurią dailininkui būnant vos pusantrų metukų amžiaus, persikėlė gyventi jo tėvai. Vėliau, gyvenimo keliui jau pasukus į kitus Lietuvos kampelius, gimtuosiuose Balkūnuose dailininkas dažnai lankytis mėgdavo. Nepaisant žvarbaus oro, atidžiai apžiūrėjome dailininko tėvų namus, pavaikščiojome po gražų kiemą, užsukome ir į čia įrengtą Balkūnų Klojimo teatrą. Ar kada galėjome pagalvoti, kad vaikščiosime paties peizažų meistro A.Žmuidzinavičiaus pramintais takais? 

Prie A. Žmuidzinavičiaus namo Balkūnuose

     Lapkričio 5d., tęsiant projekto „Įžymiųjų dzūkų M.K. Čiurlionio ir A. Žmuidzinavičiaus pėdomis“ veiklas, Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos, Lazdijų lopšelio-darželio „Kregždutė“, Lazdijų meno mokyklos ir šios mokyklos Veisiejų dailės skyriaus  pulkelis jaunųjų dailininkų vykome į Metelių regioninį parką pasigrožėti rudeninės gamtos grožiu. Ir ne tik. Čia buvo organizuojamas pleneras „Ruduo Dzūkijoje“. Žinoma, oras buvo kiek per šaltas tapyti gamtoje, todėl labai džiaugėmės, kad Metelių regioninio parko  reindžeris Artūras Pečkys mus maloniai sutiko priimti Lankytojų centre.
     Susėdę prie įspūdingais piešiniais išdailinto stalo, žvelgdami pro langus į ūkanotą Dusios ežerą ir auksu pasipuošusius medžius, apimti įkvėpimo, įnikome tapyti dzūkišką rudenį.
     Mokytojai dalijo patarimus, kaip geriau perteikti gamtos grožį, o vėliau  pavaišino mus arbata ir bandelėmis.
     Aplink tvyrojo vien teigiamos emocijos. Visi buvome geros nuotaikos ir linksmai nusiteikę.
     Esu labai dėkinga savo dailės  mokytojai  A. Urbonavičienei  už suteiktą galimybę nuostabiai praleisti laiką ir tikrai nesigailiu, kad sutikau prisidėti prie šio projekto. Manau, kad ir kiti moksleiviai pasakytų tą patį.
     Dabar suprantu, kodėl tiek M.K.Čiurlionis, tiek A. Žmuidzinavičius nutapė šedevrus – įkvėpimo jie sėmėsi iš gamtos. Ne tik dailininkai, bet ir kiekvienas žmogus turėtų jausti harmoniją su gamta...

Edita Staniūnaitė, Ig kl. mokinė

     Spalio 22 dieną 16 dailei neabejingų mūsų gimnazijos moksleivių, lydimi mokytojų Ž.Krivonienės, R.Turčinavičienės ir, be abejonės, dailės mokytojos A.Urbonavičienės, keliavo į Druskininkus pasivaikščioti didžiojo dailininko M.K.Čiurlionio pamėgtais takais.
     Druskininkai mus pasitiko „pačiame rudens įkarštyje“: tiek spalvų, tokio gražaus miesto šiuo metų laiku, rodos, net nebuvome matę! Stebėjomės medžių lapų (ypač ąžuolų) spalvų įvairove, vaikštinėdami prie „Girios aido“, gėrėjomės rudeniška Raigardo slėnio didybe bei rimtimi.
     Mums labai pasisekė, kad gidė Danutė, tikra Druskininkų patriotė, labai vaizdžiai papasakojo apie legendomis apipintą slėnį, kurį taip mėgo lankyti ir tapyti M.K.Čiurlionis. Raigardą apžiūrėjome iš abiejų pusių, kartu apsilankydami savitame Švendubrės kaime, kur, pasak legendos, velnias akmenį pametęs.
     Lankydamiesi dailininko  muziejuje, daug sužinojome apie M.K.Čiurlionio šeimą, jo asmenybę, susipažinome su dailininko namų aplinka, grožėjomės jo paveikslų reprodukcijomis. Lydimi gidės pasivaikščiojome po rudenišką miestą, galbūt, tomis pačiomis vietomis, kur vaikščiojo M.K.Čiurlionis. Prieš išvykdami namo, aplankėme M.K.Čiurlionio paminklą, pastatytą didžiojo menininko 100-ųjų gimimo metinių proga.
     Šių metų rugsėjo 22 d. minėjome 140–ąjį M.K.Čiurlionio gimtadienį. Gimnazijoje vyko dailininko paveikslų reprodukcijų paroda; dailei gabūs moksleiviai, susipažinę su dailininko naudota tapybos technika, pabandė sukurti ir savo paveikslų.
     Šios veiklos  yra vykdomos įgyvendinant Lazdijų rajono savivaldybės  Gabių ir talentingų vaikų ugdymo programą.(Projektas „Įžymiųjų dzūkų M.K.Čiurlionio ir A.Žmuidzinavičiaus pėdomis“.)

Mokytoja R.Turčinavičienė

Gimnazija dalyvauja projekte „Įžymiųjų dzūkų M.K.Čiurlionio ir A.Žmuidzinavičiaus pėdomis“.

Projekto vykdymo komanda:

1.Kazimiera Gegužienė – gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui;
2. Rita Turčinavičienė – projektų vadovė;
3. Žaneta Krivonienė – technologijų mokytoja metodininkė;
4. Agnė Urbonavičienė – dailės mokytoja.

Projekto pristatymas:

Projekto tikslas – paminėti M.K.Čiurlionio ir pasitikti A. Žmuidzinavičiaus 140 gimimo metų jubiliejus.

Uždaviniai:

  • Skatinti mokinius domėtis M.K.Čiurlionio ir A. Žmuidzinavičiaus kūryba;
  • Ugdyti moksleivių  kūrybiškumo įgūdžius sudarant sąlygas jų saviraiškai;
  • Skatinti menui gabių rajono moksleivių bendravimą ir bendradarbiavimą.

    Minėdami M.K. Čiurlionio jubiliejų , I–IV g. klasių mokiniai žiūrės filmą „Laiškai Sofijai“, kurio metu labiau pažins menininką kaip asmenybę. Po flmo vyks diskusija – aptarimas. Mokiniai aplankys M.K. Čiurlionio muziejų Druskininkuose, Raigardo slėnį, turėjusį įtakos menininko kūrybai. Gimnazijoje vyks dailininko reprodukcijų paroda. Gimnazijos moksleiviai tapys paveikslus panašia tehnika ir tematika.
    Pasitinkant 139–ąjį A. Žmuidzinavičiaus gimtadienį gimnazijoje vyks edukacinės keramikos pamokos. Mokiniai lankysis ne tik gimnazijoje esančiame A. Žmuidzinavičiui skirtame muziejuje, bet aplankys ir dailininko tėviškės namus Balkūnuose (Alytaus raj.), paminklinį akmenį Seirijuose.
Gabūs dailei rajono moksleiviai susiburs į vienos dienos plenerą, kurio metu tapys peizažus, lankysis Metelių regioniniame parke, bendraus tarpusavyje. Savo darbus moksleiviai  eksponuos Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijoje, miestelio bibliotekoje bei Lazdijų viešojoje bibliotekoje.
    Spalio 23–ią dieną gimnazijoje vyks mokinių popietė su tėveliais. Jos metu vyks konkursas „Ką žinau apie savo kraštą?“, skambės dzūkų tarmė ir dainos.
    Numatoma, kad į projekto veiklą bus įtraukti 95 moksleiviai.

Gimnazijos komanda dalyvauja Švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo plėtotės centro ir Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje vykdomame projekte „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“.

MIR projekto komanda:

Kazimiera Gegužienė – grupės vadovė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Egidijus Turčinavičius – informacinių technologijų mokytojas metodininkas;
Gitana Baležentienė – bibliotekininkė;
Laima Bielevičienė -  istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja metodininkė;
Ilma Bagdonienė – lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja.

Balandžio 17d Vilniuje įvyko   konferencija „Informaciniai iššūkiai šiuolaikinėje visuomenėje“. Konferencijos tikslas – supažindinti atrinktas dalyvauti projekte mokyklų komandas su medijų ir informacinio raštingumo tematika, aktualumu, integravimo į ugdymo turinį galimybėmis. Ši konferencija yra projekto „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“ įvadinė dalis. Konferencija yra vienas iš 15 renginių, kurie suburs 300 mokytojų iš 60 Lietuvos mokyklų.

Plačiau apie projektą: http://www.norden.lt/projektai/8#mediju-ir-informacinio-rastingumo-projektas_element_836

http://sc.bns.lt/view/item.php?id=181975

Mokyklos pedagogai turės galimybę naudotis parengta MIR ugdymo metodine medžiaga. Projekte dalyvaujanti mokyklos komanda supažindins pedagogus su galimybėmis integruoti MIR į 9–12 (o vėliau – ir jaunesnių) klasių mokymosi dalykų turinį. Mokykla sudarys sąlygas kūrybiškai integruoti medijų ir informacinį raštingumą į ugdymo turinį, skatins mokinių mokymosi motyvaciją, įgytas žinias ir įgūdžius panaudos šios srities veiklose ir projektuose.

Projektas: "TECHNOLOGIJŲ, MENŲ IR GAMTOS MOKSLŲ INFRASTRUKTŪRA "

Projekto kodas Nr. VP3-2.2-ŠMM-01-V-01-001

Projektas „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“ finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų ir skirtas aprūpinti mokyklas šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis. Šio Mokyklų tobulinimo programos plius (MTP plius) projekto tikslas – plėsti galimybių ratą mokiniams renkantis mokymosi kryptį, atitinkančią įvairius jų polinkius bei poreikius.
Pagrindinis projekto „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“ uždavinys – modernizuoti bendrojo lavinimo mokyklas bei profesinio rengimo įstaigas, kurios turi 9–12 klasių mokinius ir technologinių gimnazijų skyrius, atnaujinant gamtos, menų bei technologijų mokymo priemones, stakles ir įrengimus.

Mūsų gimnazijai skirta įvairių mokymo priemonių už 116554,31 Lt. Šiuolaikiška įranga praturtino technologijų ir dailės, muzikos, gamtos mokslų kabinetus. Pamokos bus įdomesnės, įvairesnės. Visa tai turės tiesioginį poveikį, bus teikiamos kokybiškesnės paslaugos, mokytojai didins savo kompetenciją, pagerės ugdymo kokybė, mokinių mokymosi motyvacija.

CHEMIJOS IR FIZIKOS PRIEMONĖS:

Ampermetras, demonstracinis kinematikos ir dinamikos rinkinys, elektros rinkinys, elektrostatikos demonstracijų rinkinys, įrenginys dujų dėsniams reguliuoti, laidų rinkinys, nešiojamas kompiuteris,  projektorius, rinkinys geometrinei ir banginei optikai, varžos matavimo rinkinys, voltmetras, uždara spinta su įstiklintomis durimis, molekulių modeliai, elektros ir elektronikos rinkinys.

MENŲ IR TECHNOLOGIJŲ MOKYMO PRIEMONĖS:

Dailės reikmenų ir įrankių rinkinys, darbų eksponavimo įrangos rinkinys, deginimo krosnelė, įrangos rinkinys piešimui, tapybai, keramikos darbams, lyginimo sistema, manekenų rinkinys, namų kino sistemos komplektas, rankinė trikotažo mezgimo mašina, siuvamoji mašina, rankinių elektrinių įrankių rinkinys, stalinės gręžimo staklės, tekstilinių audinių marginimo rėmai, darbastaliai metalo ir medžio darbams, įrankių spinta, obliavimo – reismusavimo, medienos, metalo tekinimo staklės, maisto ruošimo rinkinys, virtuvinis kombainas, elektrinė viryklė, mikšerinis pultas įrašymui, mikrofonai.

BIOLOGIJOS MOKYMO  PRIEMONĖS:

Stacionarus kompiuteris, fotoaparatas, nespalvotas spausdintuvas, mikroskopas su mikroskopine kamera, mikroskopai mokiniui, mikroskopinių preparatų rinkiniai mokiniui, mikroskopinių preparatų rinkiniai mokytojui, žmogaus anatomijos modelis, žmogaus griaučių modelis, demonstracinis stalas, uždaros spintos.

Projektas: „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“ VP3-2.2-ŠMM-12-V

Projekto tikslas – kurti palankesnes bendrojo lavinimo ugdymo sąlygas ir gerinti švietimo kokybę naudojantis šiuolaikinių technologijų teikiamomis galimybėmis.

Gimnazijoje įrengtos  šiuolaikinėmis technologijomis aprūpintos mokytojų darbo vietos, skirtos pedagogams pasirengti pamokoms ir savišvietai, keistis informacija ir patirtimi.

Gimnazija gavo : 11 stacionarių kompiuterių,  4 nešiojamus kompiuterius, daugiafunkcinį kopijavimo aparatą, projektorių, 2 baltas lentas,  2 interaktyvias  lentas,3  vežimėlius kompiuterio procesoriui, 16 kompiuterio rašomųjų stalų,  16 darbo kėdžių, 6 šonines spinteles, 9 spintas daiktams saugoti, 5 biuro spintas.  Iš viso už 70445,32 Lt.

Projektas - "Erasmus Lietuvos mokykloms" vėl pas mus

2013-10-16 diena mūsų gimnazijoje lankėsi LSU atstovės,  kurios  pristatė Projektą Erasmus Lietuvos mokykloms. Kartu buvo atvykę ir dvi studentės iš Čekijos ir Kroatijos, jos pristatė savo šalis ir pamokė pagrindinių jų gimtosios kalbos žodžių. Taip pat vyko ir rankos paspaudimo jėgos varžytuvės, išrinko stipriausius mokinius. Nustatymui naudojo rankinį hidraulinį dinamometrą.

Trimatis kino teatras mūsų  mokykloje!

Netradicinė pamoka mokiniams - trimatis kino teatras. Filmo metu vaikai ste­bėjo tri­matę erdvę, tad  jau­tėsi taip, lyg gulėtų po atviru dan­gumi ir pro jų akis skrai­dytų žvaigž­dės arba į gulin­čius vaikus „kėsin­tųsi“ didžiu­lės pla­ne­tos.

Pradinukai stebėjo filmą“ Astronomija vaikams“ susipažino apie Saulės sistemos struktūrą, žvaigždes ir žvaigždynus, saulės temperatūrą ir dydį.

Vyresnieji stebėdami filmą „ Du stiklai, nuostabus teleskopas“ sužinojo apie žvaigždžių atsiradimą, teleskopo struktūrą, apie Žemės ir Visatos istoriją, apie mokslininkus astronomus. Mūsų galaktikos schema ir kitų galaktikų nuotraukos padėjo įsivaizduoti kaip veikia pasaulis

5-7 klasių mokiniai kviečiami į biblioteką žaisti edukacinį žaidimą „Iššūkis“.

 

    Žaidimo „Iššūkis“ esmė – per 1 žaidimo minutę teisingai atsakyti į kuo daugiau pateiktų klausimų ir pelnyti kuo daugiau taškų. Žaidimą žaisti galima savo klasės lygoje, t.y. 5-okų, 6-okų ar 7-okų, arba bendroje lygoje, kur pateikiami įvairaus amžiaus moksleiviams skirti klausimai. Žaidėjas, žaisdamas savo klasės lygoje, taip pat gali rinktis: žaisti bet kuriame iš 5 skirtingų temų žaidimo kambarių, arba Turnyre, kuriame aplankomi visi žaidimo kambariai. Žaidimo klausimai yra sudaryti iš matematikos, istorijos, lietuvių ir anglų kalbų, gamtos temų, atitinkančių kiekvienos klasės lygį. Žaisdami šį žaidimą, vaikai gali gauti papildomų laiko ar klausimo praleidimo pagalbų iš savo mokyklos kuratoriaus, jeigu to nusipelno – pvz., atlieka paskirtas papildomas užduotis, būna aktyvūs pamokų metu ir pan. Papildomas žaidimo pagalbas kuratorius skiria per žaidimo administravimo sistemą. Paskatinimo nusipelnęs vaikas gauna papildomų pagalbų būsimiems žaidimams, padėsiančių pasiekti geresnių rezultatų. Visi žaidėjų pasiekimų rezultatai yra kaupiami ir saugomi, kad kuratorius galėtų įvertinti konkretaus mokinio rezultatus. Vaikai skatinami žaisti ir surinkti kuo daugiau taškų už tai gaudami žaidimo lipdukų, kuriuos klijuoja į specialias knygeles.

    Kiekvieną mėnesį pagal surinktų lipdukų skaičių vaikai gali būti skatinami, įvertinant juos geresniais pažymiais ar kitais būdais.

Projektas - "Sveikesnio pasirinkimo link "

Š. m. rugsėjo 4 dieną Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijoje startavo projektas „Sveikesnio pasirinkimo link“. Jis vyks 3 savaites. Šį projektą vykdo Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, bendradarbiaujant su LR sveikatos apsaugos ministerija.

                      Pagrindinis projekto tikslas - skatinti sveiką gyvenseną, ugdyti sveikos gyvensenos įpročius Lietuvos mokyklų bendruomenėse.

                      Moksleiviai patrauklia aktyvių ir loginių žaidimų forma praktiškai bus mokomi atminties ir susikaupimo gerinimo metodų, atsipalaidavimo, stresų ir neigiamų emocijų valdymo technikų, sveikos mitybos kultūros, fizinių pratimų, koreguojančios gimnastikos, atpalaiduojančių kvėpavimo, juoko, garso, muzikos ir šokio technikų, grūdinimosi principų.

                      Suaugusiems skirti mokymai pritaikyti prie šių dienų žmonių gyvenimo ritmo, darbinio užimtumo ir poreikių, siekiant parodyti, jog ir šiuo laikmečiu, kai visi skubame ir bėgame, galime gyventi darnoje tiek su savimi, tiek ir su aplinka, atsikratę senų stereotipų ir neteisingų nuostatų kiekvieną dieną galime gyventi sveikai. Mokymų metu dalyviai supažindinami su pagrindiniais sveikatingumo principais ir praktiškai mokomi kaip to siekti: kasdieninėmis rytinėmis mankštomis, grūdinimosi praktikomis, sveika mityba, kvėpavimo ir savireguliavimo pratybomis, vyksta paskaitų ir pokalbių ciklas.

                   Po mokymų dalyviai išmoks pažinti save, pasitikėti savimi, analizuoti savo pojūčius, kontroliuoti neigiamas emocijas, įveikti nerimą, depresiją, įtampą, nemigą, įvairius skausmus ir sutrikimus, sustiprinti širdies-kraujagyslių, virškinimo, kvėpavimo, šalinimo, lytinės, judėjimo sistemų funkcijas, išlaikyti save energingu ir pakilios nuotaikos, tinkamai valgyti, atsipalaiduoti ir susikoncentruoti, gerbti ir mylėti save bei aplinkinius, pagreitinti socialinės adaptacijos šeimoje ir kolektyve problemų sprendimą, sėkmingiau spręsti šeimos problemos, pasitikėti savimi ir nebijoti klaidų.

Eligijaus Valskio pamokos mokiniams ir mokytojams - "Laisvės kodas"