Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

Metodinė taryba

Ilma Bagdonienė – metodinės  tarybos pirmininkė;

Roma Juškauskienė – kalbų  metodinės grupės pirmininkė;

Gediminas Kanapickas – socialinių mokslų, menų, technologijų ir sporto metodinės grupės pirmininkas;

Irena Tarasevičienė– gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė;

Laimutė Maziukienė – pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė;

Daiva Pečiukonienė-Kaunistė - švietimo pagalbos specialistų metodinės grupės pirmininkė.

Kazimiera Gegužienė - direktorės pavaduotoja ugdymui,  metodinės tarybos veiklos koordinatorė.