Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

Metodinė taryba

Žaneta Krivonienė – metodinės  tarybos pirmininkė, menų, technologijų  ir  kūno kultūros metodinės grupės pirmininkė;

Roma Juškauskienė – lietuvių kalbos  metodinės grupės pirmininkė;

Vida Andrašūnienė -   užsienio kalbų  metodinės grupės pirmininkė;

Laima Bielevičienė – socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė;

Irena Tarasevičienė– gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė;

Edita Navickienė – pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė;

Dalia Kubilienė -  klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė.

Kazimiera Gegužienė - direktorės pavaduotoja ugdymui,  metodinės tarybos veiklos koordinatorė.