Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

2019-2020 mokslo metais gimnazijoje dirba šie pedagogai:

1. Zita Ščerbetkienė  -  mokyklos direktorė, rusų k.  - zita.scerbetkiene@lazdijai.lt 
2. Kazimiera Gegužienė - direktorės pavaduotoja - kazimiera.geguziene@gmail.com
3. Laima Maziukienė - pradinės klasės - maziukiene@gmail.com   
4. Roma Juškauskienė - lietuvių k. - juskauskiene.roma@gmail.com 
5. Ilma Bagdonienė - lietuvių k. - 13.ilma@gmail.com
6. Vilija Urbonaitė - lietuvių k. - urborama@gmail.com
7. Vida Andrašūnienė - anglų k. - vida.emma12@gmail.com
8. Rita Turčinavičienė - žmogaus sauga - ritaturc@gmail.com
9. Aušrutė Strigūnienė - biologija - ausrine.striguniene@gmail.com  
10. Rita Babarskaitė - anglų k. - eijurister@gmail.com
11. Laima Bielevičienė - istorija - laimabiel@gmail.com
12. Gediminas Kanapickas - geografija - geogedas@gmail.com
13. Janina Kaminskienė - rusų k. - polubenko@gmail.com
14.  Romas Ruseckas - fizika - romas22000@yahoo.com  
15. Agnė Urbonavičienė - dailė - agneurb@gmail.com   
16. Irena Tarasevičienė - chemija, braižyba - aneritara@gmail.com
17. Jūratė Grėbliūnaitė - kūno kultūra - jurateg9@gmail.com
18. Irena Dimšienė - pradinės klasės - irena.dimsiene@gmail.com     
19. Eugenija Adomavičienė - matematika - eugado@zebra.lt
20. Dalia Kubilienė - matematika - dalkubi@gmail.com
21. Aneta Baranauskienė - biologija - anetabaranauskiene@yahoo.com
22. Daiva Kazlauskienė - muzika - kazlauskiene30@gmail.com
23. Reda Tarasevičiūtė - tikyba - tredata@gmail.com
24. Jurgita Bagdžiūnienė - pradinės klasės - jurgabagd@gmail.com
25. Vilė Kareivienė - priešmokyklinis ugdymas - wilija12@one.lt
26. Edita Navickienė - pradinės klasės - edinavick@gmail.com
27. Renė Morkevičiūtė - prailgintos dienos grupė - morkeviciute.r@gmail.com
28. Daiva Pečiukonienė - logopedė - daiva.lazdijai@gmail.com
29. Eglė Maceikaitė - technologijos - egle.maceikaite@gmail.com 
30. Egidijus Turčinavičius - informacinės technologijos - egidijustur@gmail.com
31. Arūnas Navickas - technologijos - navickasmeister@gmail.com
32. Asta Bagdonienė - kūno kultūra - ravinsk@gmail.com
33. Rasa Banevičienė - psichologė - rasabane@gmail.com
34. Germina Ptašnykienė - choreografija, ekonomika - germinesku@gmail.com
35. Jūratė Juodzevičienė - socialinė pedagogė - juratevab@gmail.com
36. Vida Daugėlienė - prailgintos dienos grupė - dvidukas@gmail.com
37. Virginija Kardokienė - mokytojo padėjėja - virkarda555@gmail.com 
38. Irma Mickuvienė - mokytojo padėjėja - micirm@gmail.com   
39. Gitana Baležentienė - bibliotekininkė - gitabal2@gmail.com