Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

2023-2024 mokslo metais gimnazijoje dirba šie pedagogai:

1. Zita Ščerbetkienė  -  mokyklos direktorė - zita.scerbetkiene@seirijugimnazija.lt
2. Kazimiera Gegužienė - direktorės pavaduotoja - kazimiera.geguziene@seirijugimnazija.lt 
3. Laimute Maziukienė - pradinės klasės - laimute.maziukiene@seirijugimnazija.lt
4. Roma Juškauskienė - lietuvių k. - roma.juskauskiene@seirijugimnazija.lt 
5. Ilma Bagdonienė - lietuvių k. - ilma.bagdoniene@seirijugimnazija.lt
6. Vilija Urbonaitė - lietuvių k. - vilija.urbonaite@seirijugimnazija.lt 
7. Jūratė Sutkuvienė - anglų k. - jurate.sutkuviene@seirijugimnazija.lt
8. Rita Turčinavičienė - žmogaus sauga, mokytojo padėjėja, prailgintos dienos grupė - rita.turcinaviciene@seirijugimnazija.lt
9. Aušrutė Strigūnienė - biologija - ausrute.striguniene@seirijugimnazija.lt
10. Rita Babarskaitė - anglų k. - rita.babarskaite@seirijugimnazija.lt
11. Laima Bielevičienė - istorija - laima.bieleviciene@seirijugimnazija.lt
12. Gediminas Kanapickas - geografija - gediminas.kanapickas@seirijugimnazija.lt
13. Edita Kisielienė - rusų k. - edita.kisieliene@seirijugimnazija.lt
14.  Romas Ruseckas - fizika - romas.ruseckas@seirijugimnazija.lt 
15. Agnė Urbonavičienė - dailė, mokytojo padėjėja - agne.urbonaviciene@seirijugimnazija.lt
16. Irena Tarasevičienė - chemija, braižyba - irena.taraseviciene@seirijugimnazija.lt
17. Jūratė Grėbliūnaitė - kūno kultūra, mokytojo padėjėja - jurate.grebliunaite@seirijugimnazija.lt
18. Žana Černiauskienė - pradinės klasės - zana.cerniauskiene@seirijugimnazija.lt  
19. Eugenija Adomavičienė - matematika - eugenija.adomaviciene@seirijugimnazija.lt
20. Dalia Kubilienė - matematika - dalia.kubiliene@seirijugimnazija.lt 
21. Gitana Baležentienė - bibliotekininkė - gitana.balezentiene@seirijugimnazija.lt 
22. Daiva Kazlauskienė - muzika - daiva.kazlauskiene@seirijugimnazija.lt
23. Reda Tarasevičiūtė - tikyba, etika - reda.taraseviciute@seirijugimnazija.ltm
24. Jurgita Bagdžiūnienė - pradinės klasės - jurgita.bagdziuniene@seirijugimnazija.lt
25. Vilija Kareivienė - priešmokyklinis ugdymas - vilija.kareiviene@seirijugimnazija.lt
26. Edita Navickienė - pradinės klasės - edita.navickiene@seirijugimnazija.lt 
27. Asta Bagdonienė - kūno kultūra - asta.bagdoniene@seirijugimnazija.lt
28. Daiva Pečiukonienė-Kaunistė - logopedė, spec. pedagogė - daiva.peciukonienekauniste@seirijugimnazija.lt
29. Eglė Eimanavičienė - technologijos - egle.eimanaviciene@seirijugimnazija.lt
30. Egidijus Turčinavičius - informacinės technologijos - egidijus.turcinavicius@seirijugimnazija.lt
31. Arūnas Navickas - technologijos - arunas.navickas@seirijugimnazija.lt 
32. Germina Ptašnykienė - choreografija, ekonomika - germina.ptasnykiene@seirijugimnazija.lt
33. Rasa Banevičienė - psichologė - rasa.baneviciene@seirijugimnazija.lt
34. Irma Mickuvienė - mokytojo padėjėja - irma.mickuviene@seirijugimnazija.lt
35. Jūratė Juodzevičienė - socialinė pedagogė - jurate.juodzeviciene@seirijugimnazija.lt 
36. Vida Daugėlienė - mokytojo padėjėja, prailgintos dienos grupė - vida.daugeliene@seirijugimnazija.lt 
37. Virginija Kardokienė - mokytojo padėjėja, prailgintos dienos grupė - virginija.kardokiene@seirijugimnazija.lt
38. Rima Pacaitienė - gamta ir žmogus, rima.pacaitiene@seirijugimnazija.lt