Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

2017-2018 mokslo metais gimnazijoje dirba šie pedagogai:

1. Zita Ščerbetkienė  -  mokyklos direktorė, rusų k.  - seiriju.mok.dir@lazdijai.lt 
2. Kazimiera Gegužienė - direktorės pavaduotoja, neformalus ugd. - kazimiera.geguziene@gmail.com
3. Laima Maziukienė - pradinės klasės - maziukiene@gmail.com   
4. Roma Juškauskienė- lietuvių k. - juskauskiene.roma@gmail.com 
5. Ilma Bagdonienė - lietuvių k. - 13.ilma@gmail.com
6. Vilija Urbonaitė - lietuvių k. - urborama@gmail.com
7. Vida Andrašūnienė - anglų k. - vida.emma12@gmail.com
8. Rita Turčinavičienė - prancūzų k., žmogaus sauga - ritaturc@gmail.com
9. Laima Čepulienė - biologija - laimacep@gmail.com
10. Rita Babarskaitė - anglų k. - eijurister@gmail.com
11. Laima Bielevičienė - istorija - laimabiel@gmail.com
12. Gintarius Vžesniauskas - istorija - riustagin@gmail.com
13. Janina Kaminskienė - rusų k. - polubenko@gmail.com
14.  Romas Ruseckas - fizika - romas22000@yahoo.com  
15. Agnė Urbonavičienė - dailė  
16. Jurgita Krasnickaitė-Saulėnienė - anglų k. - jurgitak9@gmail.com
17. Jūratė Grėbliūnaitė - kūno kultūra - jurateg9@gmail.com
18. Irena Dimšienė - pradinės klasės - irena.dimsiene@gmail.com     
19. Eugenija Adomavičienė - matematika - eugado@zebra.lt
20. Dalia Kubilienė - matematika - dalkubi@gmail.com
21. Aneta Baranauskienė - biologija - anetabaranauskiene@yahoo.com
22. Daiva Kazlauskienė - muzika - kazlauskiene@gmail.com
23. Reda Tarasevičiūtė - tikyba - tredata@gmail.com
24. Jurgita Bagdžiūnienė - pradinės klasės - jurgabagd@gmail.com
25. Vilė Kareivienė - priešmokyklinis ugdymas - wilija12@one.lt
26. Edita Navickienė - pradinės klasės - edinavick@gmail.com
27. Renė Morkevičiūtė - prailgintos dienos grupė - morkeviciute.r@gmail.com
28. Daiva Pečiukonienė - logopedė - daiva.lazdijai@gmail.com
29. Žaneta Krivonienė - technologijos, ekonomika - krivoniene@gmail.com
30. Egidijus Turčinavičius - informacinės technologijos - egidijustur@gmail.com
31. Arūnas Navickas - technologijos - navickasmeister@gmail.com
32. Asta Bagdonienė - kūno kultūra - ravinsk@gmail.com
33. Irena Tarasevičienė - chemija, braižyba - aneritara@gmail.com
34. Germina Ptašnykienė - choreografija - germinesku@gmail.com
35. Jūratė Juodzevičienė - socialinė pedagogė - juratevab@gmail.com
36. Vida Daugėlienė - prailgintos dienos grupė - dvidukas@gmail.com
37. Virginija Kardokienė - mokytojo padėjėja 
38. Irma Mickuvienė - mokytojo padėjėja - micirm@gmail.com   
39. Gitana Baležentienė - bibliotekininkė - gitabal2@gmail.com
41. Rasa Banevičienė - psichologė - 
rasabane@gmail.com
42. Gediminas Kanapickas - geografija - 
geogedas@gmail.com
43. Šarūnė Čiurlionytė - anglų kalba