Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

Pirkimai

2014-02-19

Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazija organizuoja pirkimą: " Elektros įranga ir įrengimas  technologijų kabinetų mokomosioms staklėms pajungti " . Pirkimo būdas: apklausa žodžiu, nes pirkimo vertė mažesnė nei 10 tūks. Lt.

2014- 02- 24

Elektros įrangą ir įrengimą technologijų kabinete mokomosioms staklėms pajungti laimėjo UAB " Meifas". Numatoma sutarties kaina iki 4000 Lt.