Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

Gimnazijos taryba

Reda Tarasevičiūtė - gimnazijos tarybos pirmininkė
Egidijus Turčinavičius - gimnazijos tarybos pirmininkės pavaduotojas
Jurgita Bagdžiūnienė - gimnazijos tarybos sekretorė
Dalia Kubilienė - tarybos narė
Tėvų atstovai - tarybos nariai: Guoda Talandienė, Aušra Dainauskienė, Regina Arasimavičienė, Nijolė Laibinienė.
Gimnazijos mokinių atstovai - tarybos nariai: Aistė Maselskaitė, Žilvinas Muliuolis, Miglė Janulevičiūtė, Deivydas Asadauskas.