Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

Gimnazijos tarybos sudėtis

Mokytojai:  Edita Navickienė,  Rita Babarskaitė, Roma Juškauskienė, Gediminas Kanapickas

 Tėvai:  Violeta Strankauskienė,  Jolita Muliuolienė,  Asta  Griškonienė, Guoda Talandienė

 Mokiniai: Akvilė Baležentytė, Augustas Kubilius, Evelina Sasnauskaitė, Rytis Ribinskas