Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

2019 metų standartizuotų testų rezultatai

2015 metų standartizuotų testų rezultatai

2014 metų standartizuotų testų rezultatai

Rusų kalbos meninio skaitymo konkursas

Balandžio 9 dieną mūsų gimnazijoje vyko rusų kalbos meninio skaitymo konkurso rajoninis turas. Dalyvavo 49 moksleiviai iš 11 mokyklų.

8-9 klasių grupėje II vietą užėmė mūsų mokinė Paulina Kostygovaitė, 10-11 klasių grupėje II vietą laimėjo Simona Bieliauskaitė, III vietą - Tomas Ptašnykas.

Rajoninė technologijų olimpiada

Mūsų gimnazijos IVg klasės mokinė Martyna Gegužytė užėmė I vietą ir gavo teisę dalyvauti Respublikinėje technologijų olimpiadoje.

Sveikiname ir gėrimės jos darbu!

Lazdijų r. Seirijų A.Žmuidzinavičiaus gimnazijos STANDARTIZUOTŲ TESTŲ TAIKYMO MOKYKLOSE

ATASKAITA

2013 m. balandžio 22 – gegužės 3 dienomis gimnazijoje buvo vykdomas 4 ir 8 klasių mokinių žinių patikrinimas standartizuotais testais, kurį organizavo NEC (Nacionalinis egzaminų centras).  Testavimo tikslas – ugdymo(si) kokybės gerinimas, esamų trūkumų nustatymas bei pašalinimas. Turint testų rezultatus, galima nustatyti, ar tinkamai yra planuojamas ir įgyvendinamas ugdymo turinys, kurias mokomojo dalyko sritis, temas būtina stiprinti, kad mokinių žinios būtų kuo geresnės. Patikrinime dalyvavo visi 4 ir 8 klasių mokiniai: 32 ketvirtokai ir 27 aštuntokai. Per dieną buvo atliekamas 1 testas, kurio trukmė 4 klasės mokiniams 45 min., o 8 klasės mokiniams - 60 min. Apie testų atlikimą buvo informuota gimnazijos bendruomenė. Direktorės įsakymu standartizuotų testų vykdymui buvo paskirtas testų administratorius, užtikrinantis  jų  konfidencialumą, bei tinkamą vykdymą. Vokas su konkretaus dalyko testais buvo atplėšiamas tik to dalyko testavimo dieną, kurią rekomendavo NEC.

  • 4 klasės mokiniams buvo parengti šie testai:
  1. Skaitymo standartizuotas testas
  2. Rašymo standartizuotas testas
  3. Matematikos standartizuotas testas
  • 8 klasės mokiniams parengti šie testai:
  1. Skaitymo standartizuotas testas
  2. Rašymo standartizuotas testas
  3. Matematikos standartizuotas testas
  4. Istorijos standartizuotas testas

Mokinių darbus įvertino gimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta vertinimo komisija, gavusi pateiktas vertinimo instrukcijas. Testavimo administratorius   suvedė duomenis į NEC darbuotojų parengtas elektronines formas ir  jas išsiuntė  NEC.

              Galutiniai rezultatai  iš NEC gimnaziją pasiekė birželio pabaigoje. Jie buvo aptarti rugsėjo mėnesį direkciniame pasitarime. Galima teigti, jog standartizuoti testai padėjo nustatyti ne tik bendrą klasės žinių, bet ir atskiro mokinio lygį. Kiekvienas mokinys ir jį mokantis mokytojas buvo supažindinti su rezultatais, kuriuos galės panaudoti tolesnės veiklos bei  mokomosios medžiagos planavimui bei spragų šalinimui. Standartizuotų testų rezultatai skelbiami gimnazijos svetainėnėje.