Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

Vizija

       Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos vizija – saugi, moderni, teikianti kokybišką mokymą ir mokymąsi, aukštos kultūros ugdymo įstaiga.

Misija

      Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija – ugdymo institucija, turinti gilias istorines šaknis, modernėjanti, teikianti kokybišką, valstybinius švietimo standartus atitinkantį priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, sudaranti sąlygas įvairiapusiam moksleivių brendimui, prasmingai kultūrinei, pilietinei ir socialinei veiklai.

Filosofija

      Mokslo vaisiai slypi pažinimo gelmėse.