Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė
Vyr. socialinė pedagogė Jūratė Juodzevičienė

Socialinė pedagogė - metodininkė Jūratė Juodzevičienė

Tel: 8-318-58268

Darbo laikas:
Pirmadienis - penktadienis nuo 8.20 iki 16.10 (pietų pertrauka 12.00-12.30)

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – rūpintis mokinio socialine gerove, padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas taikomas galimybes lavintis, mokytis, augti savarankiškais asmenimis.

Kada tėvai kreipiasi į socialinį pedagogą?

 • Kai vaikas turi bendravimo, elgesio, mokymosi, mokyklos nelankymo problemų;
 • Kai vaikas patiria fizinį ar psichologinį smurtą mokykloje;
 • Kai vaikas turi bendravimo su bendraamžiais ar mokytojais sunkumų;
 • Kai vaikas turi polinkį žalingiems įpročiams ar kitaip netinkamai elgiasi.
 • Kviečiame tėvelius, socialinius partnerius, kitus bendruomenės narius įsitraukti į mokykloje organizuojamas veiklas, prevencinius renginius, akcijas, projektus.
 • Socialinį pedagogą rasite kabinete, esančiame trečiame aukšte( prie informatikos kabineto).

  Laiškus galite rašyti šiuo adresu: el.p.jurate.juodzeviciene@seirijugimnazija.lt

Psichologė - Rasa Banevičienė

Kontaktinis darbo laikas:
Antradienis, ketvirtadienis 
nuo 9.00 iki 14.30 (pietų pertrauka 12.00-12.30)

Psichologas mokykloje: ką jis veikia ir kuo gali padėti?

Dažnai tenka susidurti su neteisinga nuomone ar įsivaizdavimu apie psichologo darbą. Šie visuomenėje paplitę mitai labai gajūs ne tik tarp mokinių,  bet ir tarp jų tėvelių bei kai kurių mokytojų.  Pavyzdžiui, dažniausiai kai kurie žmonės bijo kreiptis į psichologus, bijodami, kad juos gali palaikyti psichikos ligoniais. Arba kai kurie klientai konsultavimą supranta kaip magišką pagalbą, o psichologą kaip magą, skaitantį mintis. Tretiems konsultavimas yra savotiška greitoji pagalba, išmintingų patarimų teikimas arba darbas, už kurį visiškai atsakingas psichologas. Tokie nerealūs lūkesčiai ar įsivaizdavimai yra socialinių stereotipų, susijusių su konsultavimu, dalis, beveik visuomet turinti nepageidaujamos įtakos psichologinės pagalbos teikimui.

Šią neigiamą įtaką galima išsklaidyti, kai žinoma tikrovė, paneigianti mitus. O tikrovė labai paprasta:

1. Psichologai antgamtinių galių neturi ir žmogaus kiaurai nepermato.
2. Psichologas konsultuoja psichiškai sveiką žmogų, kuris sutrikęs, išgyvena sudėtingą gyvenimo periodą arba jam vienam sunku priimti svarbų sprendimą.
3. Pati konsultavimo sėkmė visiškai priklauso nuo psichologo ir kliento (mokykloje tai gali būti mokinys, tėvai, mokytojai) bendradarbiavimo. Konsultavimas yra bendras dviejų žmonių užsiėmimas, o ne serija susitikimų, per kuriuos psichologas nurodo klientui, ką ir kaip šis turėtų daryti.

     Kai klientas ateina ne savo noru (o mokykloje taip nutinka kartais), yra didesnė kliento priešinimosi konsultavimui tikimybė, neretai toks klientas nesupranta bendravimo su psichologu prasmės ir konsultavimas būna beprasmiškas arba konsultavimo procesas užtrunka ilgiau.
     Mokykloje psichologinė pagalba teikiama įvairiausiomis formomis, metodais, kryptimis, tačiau psichologo darbas būna beprasmis, jei nėra tarpusavio bendradarbiavimo (su mokiniais, jų tėvais, mokytojais). Vaikai, paaugliai spręsti gyvenimiškas situacijas mokosi iš suaugusiųjų, juos stebėdami ir kartodami jų metodus, sprendimo būdus. Svarbu mokyti spręsti vaikus savarankiškai problemas, bet dar svarbiau mokyti ir drąsinti ieškoti pagalbos, kai nežino, kaip spręsti užklupusias problemas, kai sunku valdyti emocijas, patiria patyčias, nesėkmę moksle ar sunku apsispręsti dėl profesijos pasirinkimo..
     Teigiama, jog silpnos asmenybės – tai tie, kurie neturi drąsos paprašyti pagalbos. O mes juk norime išugdyti stiprias, savarankiškas asmenybes, tiesa?

Trumpas priminimas. Kada mokinių tėveliai gali kreiptis į mokyklos psichologą?

Kai pakinta vaiko elgesys, emocijų raiška ir jūs nežinote, kaip tokiu atveju elgtis.
 Kai vaikas pradeda skųstis bloga savijauta (pilvo skausmai, pykinimas, nemiga ir pan.) ir dėl to praleidžiama vis daugiau pamokų.
 Jei vaikas pradeda mikčioti ar atsiranda tikai (veido ar kūno raumenų nevalingi traukuliai).
 Kai šeimoje ar vaiko asmeniniame gyvenime įvyksta staigus pasikeitimas, vaikas su jumis nenori dalintis išgyvenimais ir jums tai kelia nerimą.
 Įvairiais gyvenimo atvejais, kai esate sutrikęs ir nežinote, kaip su vaiku kalbėtis bei elgtis.

Laiškus galite rašyti šiuo adresu: el.p.  rasa.baneviciene@seirijugimnazija.lt

Logopedė, spec. pedagogė Daiva Pečiukonienė - Kaunistė

Kontaktinis darbo laikas:
Pirmadienis  
8.45 - 13.40 (pietų pertrauka 11.30 - 12.00)
Antradienis
8.00 - 12.45
Trečiadienis
8.00 - 14.30 (pietų pertrauka 11.45 - 12.00)
Ketvirtadienis
 8.45 - 14.30 (pietų pertrauka 11.45 - 12.00)
Penktadienis 8.00 - 11.45

Logopedo darbo tikslas - taisyklinga  mokinių sakytinė ir rašytinė kalba.
Darbas su mokiniais, turinčiais kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.

Specialiojo pedagogo darbo tikslas:

 • lavinti sutrikusias mokinių funkcijas;
 • padėti įsisavinti mokomąją medžiagą, taikant korekcijos būdus ir metodus.
  Darbas su mokiniais, turinčiais mokymosi sunkumų.

 Netiesioginis darbas su mokiniais:

 • veiklos planavimas;
 • programų rengimas;
 • pasirengimas pratyboms;
 • konsultavimas mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais;
 • darbas gimnazijos Vaiko gerovės komisijoje;
 • dokumentų pildymas ir tvarkymas.

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖ - Violeta Vaišnoraitė
 tel. 865687703  el. paštas: violeta.vaisnoraite@gmail.com

Darbo laikas:
Pirmadienis - 8.00 - 17.00
Trečiadienis - 8.00 - 17.00
Penktadienis - 8.00 - 16.06