Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

  Seirijų A.Žmuidzinavičiaus gimnazijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu  Nr. V-60 „Dėl gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo 2014 m.”, sudaryta darbo grupė

   Grupės pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kazimiera Gegužienė

Nariai:
Roma Juškauskienė - lietuvių klb. mokytoja metodininkė
Vida Andrašūnienė -  anglų klb. mokytoja
Egidijus Turčinavičius -  informacinių technologijų mokytojas  metodininkas 
Eugenija Adomavičienė  -  matematikos vyresnioji mokytoja 
Ilma Bagdonienė - lietuvių klb.  mokytoja  metodininkė, metodinės  tarybos pirmininkė
Laima Bielevičienė  -  istorijos mokytoja metodininkė
Jūratė Juodzevičienė - socialinė pedagogė metodininkė
Edita Navickienė -  pradinių klasių vyresnioji  mokytoja
Dalia Kubilienė -  matematikos vyresnioji  mokytoja