Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

Lazdijų rajono Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos istorija

1598 m. LDK kunigaikštis Jurgis Radvila įpareigojo kalvinų bažnyčios kantorių (giedojimo 
mokytoją) Seirijuose organizuoti pradžios mokyklą ir mokyti rašto dvaro ir sodžiaus vaikus.
1752 m. dokumentuose minimas evangelikų mokyklos mokytojas Aramovič, o 1726 m. - Dijež.
1820 m. evangelikų mokykla tapo parapijine - ją galėjo lankyti ir kitų tikybų vaikai, bet tėvai noriau leisdavo savo vaikus mokytis pas daraktorius.
Nuo 1837 m. Seirijuose buvo dvi mokyklos – evangelikų ir katalikų. Iki 1905 m. juose mokyta tik rusų kalba.
1918 – 1940 m. Seirijuose veikė dvi mokyklos – katalikų (lietuvių) ir žydų.
1926-1938 m. veikė amatininkų mokykla.
1935 m. buvo pastatyta nauja mūrinė 6 komplektų pradinė mokykla.
1944 m. rudenį įkurta progimnazija (direktorius J. Bagdonas), kuri 1947 m. tapo gimnazija (direktorius P. Jakutis).
1949 m. rugsėjo 1 d. gimnazija pavadinta Seirijų vidurine mokykla (direktorius P. Jakutis).
1955 m. buvusioje Amatų mokyklos mašinų skyriaus vietoje pastatyta salė.
1965 m. pastatytas pirmasis, o 1982 m. – antrasis priestatas su sporto salė.
1986 m. balandžio 26 d. mokytojų B. Ambrulevičiaus, G. Rimšienės, ir A. Rimšos iniciatyva, talkinant mokytojams, buvo įkurtas ir atidarytas dailininko A. Žmuidzinavičiaus kambarys - muziejus.
1989 m. rugsėjo 16 d. mokyklos direktorės Irenos Šinkauskaitės pastangomis įrengtas ir mokyklos istorijos muziejus. 
1989 m. mokyklai suteiktas A. Žmuidzinavičiaus vardas.
1996 m. mokytojų profesinė sąjunga kartu su mokiniais pradėjo leisti mokyklos laikraštį „Versmė“.
1998 m. mokykla išleido 50 -ąją abiturientų laidą.
Nuo 1998 m. mokykloje veikia Lazdijų meno mokyklos dailės ir muzikos filialai.
1998 09 19 įvyko 50-ties laidų susitikimas.
1998 10 24 įvyko lituanistų konferencija „Gimtosios kalbos ir krašto pažinimo vaidmuo ugdymo procese“.
Nuo 1999 m. veikia Lazdijų sporto mokyklos dziudo sekcija. 
2005 m. akademikas Antanas Kudzys įsteigė vyčio kryžiaus kavalieriaus Prano Kudzio vardo premiją labai arba gerai besimokantiems mokiniams materialiai paremti.
2007 m.  pradėta kurti abiturientų alėja.
2008 m. mokykla tapo gimnazija
2008-10-18 įvyko  60 – ies laidų susitikimas.
2010 -11 m.m.  vyko  gimnazijos pastato renovacija.
2011m.  gimnazija apdovanota kaip „Geriausiai tvarkoma mokyklos aplinka Lietuvoje“.
2013 – 2014 metais pasinaudojus Dzūkijos VVG priemone „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“, atnaujintas sporto aikštynas.
2014 m. gimnazija tapo geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių apžiūros – konkurso nugalėtoja.
2014 -11-07 gimnazijoje vyko mini konferencija „Nuo progimnazijos slenksčio…", skirta paminėti progimnazijos  įkūrimo70-mečiui ir  dailininko A. Žmuidzinavičiaus vardo  suteikimo 25 – mečiui.
2016 m. įsteigta habilituoto mokslų daktaro, profesoriaus, Lietuvos mokslų akademijos tikrojo nario Antano Kudzio premija geriausiai besimokančiam abiturientui.
2016 m.  gimnazija Lazdijų rajono savivaldybės administracijos įvertinta kaip „Geriausiai tvarkoma įstaiga 2016”.